Verka för nationell spridning av information och kunskap om onormal hjärtrytm

Arytmialliansen 10 år!

Arytmialliansen 10 år!

Arrhythmia Alliance (A-A) fyller tio år! Världens största hjärtorganisation mot arytmier (rytmrubbningar i hjärtat), firade sitt 10-årsjubileum den 11 juni i Londons parlamentshus The House of Commons. Från att ha varit en liten lokal hjärtorganisation i Stratford-upon-Avon i England har allt fler länder anslutit sig till A-A som nu består av 20 länderSverige anslöt sig för åtta år sedan och blev därmed det första medlemslandet. Thomas Fåhraeus reste till England för att delta i firandet och träffa gamla och nya kollegor.

Upptäck förmaksflimmer själv!

Upptäck förmaksflimmer själv!

Vi har tidigare beskrivit förmaksflimmer på hjärtat och hur flimret behandlas. I Sverige beräknas cirka 200 000 människor ha diagnostiserat förmaksflimmer. Dessutom beräknar man att det finns omkring 50 000 – 100 000 oupptäckta fall. Då risken för stroke ökar, om förmaksflimmer inte behandlas med bloduttunnande medicin, är det viktigt att spåra de patienter som har denna rytmrubbning.

Många patienter har inte förmaksflimmer konstant utan attackvis under kortare eller längre perioder. Vid en vanlig EKG-kontroll kan hjärtat slå helt normalt dvs. EKG avslöjar inget flimmer.

Under senaste åren har det kommit nya produkter som gör att patienten själv kan utföra EKG-registrering. EKG-apparaten tas fram vid symptom eller vid dagliga rutinkontroller om misstanke på arytmi finns. Sjukhus och vårdcentraler lånar ut dessa EKG-apparater till patienter under ett par veckor.

Arytmialliansen, bakgrund och vad händer i höst?

HCR 2013

Efter ett sommaruppehåll fortsätter Svenska Arytmialliansen att publicera olika inlägg på denna webbsida med sammanfattningar och nyheter inom arytmivården. Den svenska organisation Arytmialliansen kommer ursprungligen från den engelska Arrhythmia Alliance. Huvudsyftet med organisationen är att informera och hjälpa patienter, anhöriga samt allmänheten om sjukdomar i hjärtat som i sin tur leder till onormala pulsstörningar vilket benämns arytmier på fackspråk.

Egentligen startade allt med en mer allmän upplysning om hjärtarytmier redan 1993 av Trudie Lobban en driftig, engelsk kvinna, som först byggde upp organisationen STARS (Syncope Trust And Reflex anoxi Seizures). I korthet informerar och hjälper STARS patienter som har oklara svimningsattacker. Hennes motivation att starta denna upplysningskampanj berodde på att hennes treåriga dotter haft svåra anfall med svimningar, som feltolkades som epilepsi. Först tre år senare fann man att barnets hjärta stannande till under sekunder till någon minut. Implantationen av en pacemaker gjorde barnet friskt.

Första trådlösa, elektrodfria pacemakern inplanterad i hjärtat!

Nanostim

Elektroder, som utgår från en inplanterad pacemakerdosa till hjärtat, har alltid varit en akilleshäl i ett pacemakersystem. Själva dosan, som kallas pulsgenerator, brukar vara helt pålitlig numera, men elektroderna är känsliga och kan skadas eller helt enkelt slitas ut.

Varje år böjs patientens pacemakerelektroder cirka 40 000 000 gånger d.v.s. motsvarande det antal slag som hjärtat ungefär pulserar med normalt. Dessutom kan elektroderna skadas intill pulsgeneratorn eller mellan nyckelbenet och övre revbenet på den sida som pacemakern inplanteras på. Första tecknet brukar bli en skada i elektrodens isolering vilket man oftast upptäcker vid kontroller. Ytterligare nackdelar med dagens pacemakersystem är risk för infektioner i dosfickan, uppkomsten av blodpropp i blodkärl med elektroder, samt obehag som en del patienter känner genom att dosan är placerad strax under ena nyckelbenet. Kan en minimal pacemaker placeras inuti hjärtat, försvinner dessa biverkningar helt.

Lär dig hjärt-lungräddning (HLR) – rädda familjemedlemmar

I USA drabbas cirka 400 000 invånare av plötsligt hjärtstillestånd varje år. 88% av stillestånden sker i hemmet. Är en familjemedlem utbildad i HLR fördubblas eller till och med tredubblas den drabbades chanser att överleva. Tyvärr är det bara en tredjedel av alla patienter som får första hjälpen med HLR i hemmet då kunskapen fattas. Om någon eller några i familjen kan utföra adekvata hjärtkompressioner i väntan på ambulans, så skulle många liv kunna räddas enligt Amerikas största hjärtorganisation AHA – American Heart Association.
hlr-familj-1.png

Implanterbar defibrillator (ICD) kan stängas av med iPads Smart Covers magnetfodral!

I dagarna pågår en internationell hjärtkongress i Denver, USA (Heart Rhythm Society) för 8000 läkare. Vad som redan fått stor uppmärksamhet är en presentation av en 14-årig flicka, Gianna Chien, som på en plansch säger sig ha "upptäckt" att lägger man iPads2s magnetiska skyddsfodral Smart Cover precis över en patients implanterbara defibrillator (ICD) så störs ICD:ns funktion och kan t.o.m. tillfälligt stängas av hos 30% av testade patienter (26 volontärer med ICD). Vissa inopererade ICD gör dessutom att hjärtfrekvensen ökar något, ett sätt att med magnet kontrollera batteriets funktion. Avlägsnas magnetfodralet återgår ICD:n till normal funktion.

Kunskap i HLR gör skillnad

Arrhythmia Alliance (Arytmialliansen) i England har gjort denna guide i hjärt-lungräddning (HLR) med en hjärtstartare. Vi har översatt texten till svenska och vår förhoppning är att dessa enkla riktlinjer kan vara till stöd och hjälp vid ett hjärtstillestånd. Skriv gärna ut bladet och lägg det så att människor kan läsa.

En nyhet inom HLR är att man inte längre först behöver bedöma om en puls finns eller inte. Att leta efter pulsen tar tid om man är oerfaren. Viktiga sekunder går förlorade. Vid ett hjärtstillestånd är det av största vikt att med kompressioner av bröstkorgsväggen få hjärtat att pumpa blod igen för att förhindra skador på hjärnan.

Registrera dina hjärtklappningsbesvär!

Registrera dina hjärtklappningsbesvär!

I samarbete med Arytmialliansen i England finns nu en utformad checklista för patienter som har rytmrubbningar på hjärtat. Vi har översatt den till svenska och den hjälper dig att framföra dina upplevelser och symptom inför ett kommande läkarbesök antingen hos en allmänläkare eller en hjärtspecialist (kardiolog). Listan hjälper dig att inte glömma att framföra något viktigt.

Du kan antingen skriva ut checklistan som den är och fylla i den med en vanliga penna. Eller öppna checklistan (som är en PDF-fil) i Acrobat Reader och fylla i den på skärmen och sedan skriva ut den. Kryssa för det som gäller dig. Ta med listan vid läkarbesöket.

Motionera hjärtat säkert på din elcykeln

Thomas på en elcykel

Många människor som rehabiliterar sig efter t.ex. en hjärtinfarkt gör det inomhus med en motionscykel. Det är viktigt att komma igång igen efter en infarkt och träna upp sin kondition.

Många skulle nog vilja cykla ut nu helst i naturen. Många hjärtpatienter är emellertid oroliga för att de tar ut sig vid cykelturen och inte orkar trampa tillbaka igen. Motvind hem och ett par uppförsbackar kan även knäcka en frisk men ovan cyklist!

Ett bra alternativ till tristessen att trampa på en motionscykel är att skaffa sig en elcykel med PAS (Pedal Assist System) eller pedalassisterad elcykel. PAS betyder att man måste trampa för att få hjälp av motorn. PAS ger via motorn i baknavet eller framnavet assistans och minskar den kraft du själv måste använda för att framföra cykeln. Många använder assistansen från resans start och får hjälp hela vägen (om den inte blir för lång).

Hur vet man om man har fått förmaksflimmer?

Vid förmaksflimmer – vad händer i hjärtat?

Många fram för allt äldre människor lever med ett oupptäckt förmaksflimmer i hjärtat. Det innebär bl.a. att hjärtats regelbundna puls har blivit oregelbunden. Förmaken flimrar vilket inte är någon lyckat benämning för att förstå vad som sker. I normala fall drar båda förmaken ihop sig i vila, cirka 70 gånger i minuten och tömmer det inkommande blodet ner till de bägge hjärtkamrarna. När ett flimmer debuterar i förmaken så upphör förmaksväggarnas sammandragningar (kontraktioner). Tittar man på hjärtat under en hjärtoperation, ser man att det endast förekommer små ryckningar i förmaken. Lyckligtvis rinner blodet igenom förmaken ner till kamrarna trots förmaksflimret som ger utebliven pumpfunktion. Tillförseln av blod till kamrarna försämras dock något.

Kampen mot plötslig död hos ungdomar

Olika typer av kardiomyopati. Skiss av Thomas Fåhraeus.

Sportsidorna fylls nu inte enbart längre med omdömen och resultat från matcher och tävlingar. Tyvärr publiceras allt oftare plötsliga dödsfall bland ungdomar som utövar elitidrott. Nu senaste sörjer Norge sin simhjälte Alexander Dole Oen, 26, som drabbades av plötslig död i duschen för ett par dagar sedan. Fabrice Muamba, 23, räddades mirakulöst nog i Tottenham efter hela 72 minuter med hjärtstillestånd, tack vare effektiv hjärtmassage, innan man lyckades få igång hans hjärta. En annan fotbollsspelare, Piermario Morosini, 27, hade tyvärr inte samma tur. Tilläggas kan att fotbollsorganet FIFA lägger ner ett omfattande internationellt forsknings- och program för att förhindra att fotbollsspelare drabbas av plötslig död.

Plötslig död på fotbollsplan – vad händer i hjärtat?

För några dagar sedan avled ytterligare en spelare i samband med en fotbollsmatch, Piermario Morosini. Han kollapsade på gräsplanen, försökte resa sig men blev liggande. Man ser på bilder att den första sjukvårdaren som når fram till honom genast känner på halspulsådern efter någon puls, ett tecken på att Morosini inte längre är kontaktbar. Hjärt-lungräddning påbörjas, en defibrillator förs fram, men hans liv går inte att rädda.

Vad hände egentligen med Morosini där ute på fotbollsplan, fick han en stroke eller var det hjärtat som stannade?

Är pacemaker- och ICD-patienter sårbara för hackare?

Medicinska implantat sårbara för hackare lyder en rubrik på Sydsvenskan idag.

Det är välkänt att datorer kan hackas trots avancerade säkerhetssystem. BBC har nyligen publicerat en artikel om forskare som testat att hacka sig in i medicinska implantat som insulinpumpar, ICD- system eller pacemakers. Dessa tre medicinska apparater kan kommunicera trådlöst med en dator och enheterna kan uppdateras på distans. Kommunikationen är dubbelriktad. BBC skickade ut en varning den 9 april i år om att det finns en teoretisk risk för en hackerattack mot medicinska implantat.

Thomas kåserier: Hjärtligt välkommen tillbaka kolesterol!

Äggen gör comeback. Attribution-ShareAlike 3.0 Unported Timothy Titus.

Äggen gör comeback

Ironiskt nog är det svårt att förstå att människor med låga kolesterolvärden överlever. Vi läser vidare att konstgjorda sötningsmedel gör oss feta. De fruktade äggulorna är numera rena rama hälsan själv. Ett ägg om dagen har äntligen kommit tillbaka.

Kroppen behöver lite av varje av rena matprodukter. Färdiggjord mat bannlyses då den innehåller toxiner för att hålla den fräsch. Den, som vill överleva, bör angripa flaskan med soja och kasta den utom synhåll. Soja blockerar upptagningen av viktiga mineraler som kalcium, magnesium, koppar, järn mm. Rubbningar i magnesium- eller kalciumhalten i blodet kan leda till attacker med extraslag och hjärtklappning.

Go Red for Women – en kampanj mot hjärtsjukdomar hos kvinnor i USA

Go Red for Women
Go Red for Women

Februari månad varje år är vald till "hjärtats månad" i USA. Men månaden är inte direkt lagd åt det romantiska hållet utan tvärtom, mer åt den krassa medicinska verkligheten. I år har februari tillägnats kvinnors hjärthälsa. Tidningar och veckomagasin är fyllda med tips, råd och matrecept på hur kvinnohjärtan skall skyddas och må bra med hjälp av en djungel av träningsprogram och hjärtanpassade maträtter. Kvinnorna har uppmärksammat att nästan all forskning om hjärt-kärlsjukdomar har kretsat runt män men nu är det alltså kvinnornas tur.

Kampanjen i USA flaggar med symbolen en fladdrande röd klänning till stöd åt kampanjens motto: "Go Red for Women". Det är ungefär som det rosa bandet har blivit en symbol för forskningen kring bröstcancer.

Förmaksflimmer och risken för stroke

Larmrapporter från England som varnar för en stroke-epidemi

Tidningarna i England varnar i dagarna för att vi befinner oss mitt uppe i en tyst stroke-epidemi till stor del orsakad av en ökning av förmaksflimmer. En stroke orsakas av blodproppar (embolier) som täpper till blodkärl i hjärnan. Förmaksflimmer – en vanlig rytmrubbning i hjärtat – kan orsaka en stroke om förmaksflimret förblir obehandlat. Stroke, eller slaganfall som den tidigare kallades, liknar en hjärtinfarkt fast blodproppen sätter sig i hjärnans blodkärl. Proppen måste snabbt lösas upp annars skadas och dör hjärnvävnaden som blodkärlet försörjer. Följden blir förlamning, ibland i halva kroppen och i värsta fall avlider patienten.

Träning för hjärtat kan skada hjärtat!

Dags att lägga långdistansskorna på hyllan?

En färsk studie publicerad i den ansedda medicinska tidskriften European Heart Journal visar att intensiv, kontinuerlig träning snarare skadar hjärtat än stärker det. Vid en studie på 40 elitidrottsmän, som undersöktes före och efter en veckas intensiv träning fann man att höger kammare kan ta skada redan efter en kort intensiv träningsperiod. Man mätte hjärtenzymer i blodet, använde ultraljud och MRI. Höger kammares pumpfunktion minskade efter en veckas träning. Hjärtenzymer ökade i blodet som tecken på hjärtskada. Man fann t.o.m. ärrbildning i högerkammarväggen på hjärtat hos 12% av. Vänster kammare tog ingen skada. Efter en viloperiod återhämtade sig höger kammare igen.

Boktips: Vad läkaren inte berättar för dig ...

What Your Doctor may not tell you about Heart Disease

Läs en bok och undvik att få hjärtinfarkt! Nyligen publicerade den kände amerikanske hjärtläkaren Mark C. Houston, och två medförfattare, sin bok med den underfundiga titeln "What Your Doctor may not tell you about Heart Disease." Utgiven för någon månad sedan har den redan prisats som en betydelsefull bok vad beträffar kunskap till allmänheten om sjukdomar i hjärtats kranskärl.

Doktor Houston förklarar att det inte räcker med att stirra sig blind på välkända orsaker till hjärtinfarkt som rökning, fetma, kolesterol, högt blodtryck och diabetes. Det är ju dessa fem faktorer som våra läkare brukar sikta in sig på vid behandlingen mot att förebygga en hjärtinfarkt.

Behandling av förmaksflimmer, del 3

AV-knutans funktion vid förmaksflimmer

När ett förmaksflimmer debuterar så sker det ofta anfallsvis i början. Flimret kan pågå några timmar eller dagar för att sedan plötsligt upphöra. Hjärtats normala rytm återkommer genom de elektriska urladdningarna från sinusknutan i höger förmak. AV-knutan, som finns mellan förmaken och kamrarna, får det lugnare med att överföra impulserna vidare ner till kamrarna.

Varför är pulsen oregelbunden vid förmaksflimmer?

Under ett förmaksflimmer bombarderas AV-knutan av elektriska impulser från alla håll. En del impulser tar en längre väg då de passerar genom AV-knutan medan andra impulser tar en kortare väg i AV-knutan. Det förklarar varför pulsen blir oregelbunden vid förmaksflimmer.

Förmaksflimmer – vad är det och hur hur upptäcker man det? Del 2

Förekomst

Förmaksflimmer är en onormal rytmrubbning (arytmi) på hjärtat som drabbar de bägge förmaken. Man kan inte ha flimmer i enbart ett förmak. Förmaksflimmer är den vanligaste rytmstörningen, arytmin, som förekommer. I Sverige har hundratusentals patienter förmaksflimmer.

Flimret kan debutera redan i tidig medelålder. När man kommer upp i 75-80 års ålder brukar 5-10% av befolkningen ha förmaksflimmer. Somliga forskare kallar det ett fenomen i det naturliga åldrandet som t ex slitna leder, sämre hörsel och syn mm.

Artikelserie om förmaksflimmer, stroke och pulskontroll – del 1

Runt om i världen forskas det mycket på förmaksflimmer, den vanligast förekommande arytmin: onormal rytmrubbning på hjärtat. Just nu är intresset stort att förbättra diagnostik av flimmer och försöka bota drabbade patienter.

I denna och kommande artiklar skall vi mer noggrant redogöra för hur man påvisar förmaksflimmer, hur man försöker bota flimmerpatienter med olika ablationstekniker och vad som sker på forskningsfronten beträffande bloduttunnande mediciner vid blodproppsrisk.

Patienter mår sämre av polikliniska operationer pga för lite information

Bekvämt och bra att få sin pacemaker implanterad under en och samma dag? Snabbt hem till den egna sängen istället för att ligga kvar på en sjukhussal! Kanske, kanske inte. En artikel i Sydsvenskan publicerades nyligen med forskningsresultat från Skövde där man studerat effekter av sk dagkirurgi. Fördelarna är lätta att inse. Sjukhuset spar pengar, fler bäddar blir tillgängliga och sjukhuset kan ta emot fler patienter och därmed korta köerna.

Svenska Arytmialliansen fyller två år!

Det är dags för ett något sent två årsjubileum! Svenska Arytmialliansen har varit i gång drygt ett par år nu. Som du märkt kommer artiklarna lite periodiskt, men jag skall försöka bättra mig och skriva mera regelbundet om vad som händer på arytmifronten. För mycket händer i frontlinjen hela tiden.

Magnus Tamelander, hjälpsam webbarkitekt, kommer att fortsätta att sköta teknik, copywriting och utformningen av sidorna. Det är en betydelsefull uppgift för att sidorna skall bli attraktiva och lättlästa. Magnus ansvarar även för vår ”systersida”: www.pacemaker-info.se

Glöm inte bort att du kan förstora texten för sidans övre högra hörn om du tycker att det är svårt att läsa.

Publikationer från AFA International

Atrial Fibrillation Association

Under en tid har Svenska Arytmialliansen arbetat med den engelska organisationen "AFA" som står för Atrial Fibrillation Association och som riktar sig till patienter med förmaksflimmer, vår vanligaste arytmi. Artiklarna har skrivits av engelska specialister inom området och anpassats och bearbetats för svenska förhållanden av Thomas Fåhraeus leg. läk .Lund.

Hur du använder en hjärtstartare!

Din insats kan rädda liv!

Bedömning av en medvetslös person:

Om du ser en person sjunka ihop utan yttre anledning och blir liggande medvetslös på golvet eller marken, gå snabbt fram till honom/ henne och gör snabbt en bedömning om hur personen mår.

Rulla över personen på rygg, skaka och ruska och se om personen kan vakna upp. Om inte, ropa på hjälp och be att någon ringer efter en ambulans. Kommer folk till hjälp, fråga om någon vet var en hjärtstartare finns. Börja leta efter eventuell puls vid handleden, på halsen eller i ljumsken.

Kontrollera din puls snabbt med mobilen!

Instant Heart Rate App

Du sitter i soffan och ser på TV eller tar en promenad. Kanske står du i en kassakö eller har gått till sängs för att sova. Plötsligt känner du lite yrsel, kanske känns det som om att du har fått hjärtklappning, du får svårt att andas eller några andra symptom uppträder. Dessa symtom kanske återkommer då och då. Läkarna hittar inga fel, hjärtat slår kanske normalt vid läkarkontrollerna.

Då kan det vara bra att ha Instant Heart Rate – en app i din smartphone, Android eller Iphone, som kan avslöja om du har normal eller onormal puls. Den finns i betalversion för 7 kronor eller gratis (med begränsad funktionalitet). Beskrivningen nedan gäller betalversionen.

Så gör du vid ett hjärtstopp – nya regler för HLR år 2010

I år 2010 har det kommit nya riktlinjer från AHA och ERC för hur du skall gå tillväga vid ett hjärtstillestånd. Att försöka återuppliva en människa som plötsligt fått hjärtstopp har nu blivit lättare. Även personer som ej gått HLR-utbilding kan nu lättare följa de nya instruktionerna. Skillnaden mot tidigare riktlinjer är att hjärtkompressionernas betydelse betonas – på inblåsningarnas bekostnad. Kan du göra inblåsningar, eller har hjälp av andra, så gör det. Annars ska du koncentrera dig på hjärtkompressionerna.

Hjärtstopp och hjärtstartare

Ex. på en externa hjärtstartare som placeras ut på allmänna platser.
Övningskit som heter Mini Anne CPR & AED från Laerdal i Norge
Medtronic LIFEPAK CR Plus har skapats särskilt för personer med minimal utbildni

Svimning är ett vanligt tillstånd som drabbar 40% av befolkningen. I cirka 10 % av dessa händelser orsakas svimningen av en rubbning i hjärtats rytm. Svårigheten är att bedöma om svimningen är livshotande eller ej.

Under de senaste åren har man kunnat läsa i tidningarna om sk hjärtstartare (defibrillatorer). Hjärtstartare har börjat spridas på offentliga platser och skall, som namnet antyder, försöka starta ett hjärta som stannat.

Då och då inträffar det t.ex. att en fotbollsspelare (eller annan idrottsutövare) faller ihop och svimmar på plan. Några rådiga personer springer ut på plan med återupplivningsutrustning och en hjärtstartare.

Förmaksflimmer, pulstagning och pulsklocka

Som vi tidigare nyligen skrivit om så finns det ett stort intresse att spåra upp patienter som har anfall med förmaksflimmer eller som har kroniskt (ihållande) förmaksflimmer utan att denna arytmi har upptäckts. Många patienter, som får förmaksflimmer, kan få symptom direkt med bl a hjärtklappning, nedsatt fysisk arbetsförmåga och ofta "oro" i bröstet. Är förmaksflimret oupptäckt talar man om "tyst förmaksflimmer" som inte ger symptom och inte leder patienten till sjukhuset.

För cirka ett år sedan inledde ArytmiAlliansen en liten kampanj om att lära ut hur man tar pulsen själv då och då. En informationsvideo finns på YouTube som Du kan hittar där om Du söker på "pulstagning" eller mitt namn. Den ligger också på denna sida, med en länk till höger.

Arytmialliansen sprider sig i Norden! Arytmivecka i juni.

Trudie Lobban

Arrhythmia Alliance i Englands ordförande mrs Trudie Lobban MBE. besökte nyligen Danmark och Odense för att försöka lansera Arytmialliansen i södra vårt grannland. Vi får se om en Arytmiallians bildas där också och kanske kan det bli en Skandinavisk Arytmiallians så småningom som innefattar alla våra grannländer. Trudie Lobban reser runt i hela världen och introducerar sin ide att sprida arytmikunskap till allmänheten och ge support till patienter med arytmier. Nyligen var hon i Argentina och därefter i Australien. Och nu senast i Danmark. Intresset är stort att bilda patientorganisationer för arytmipatienter som är en del av alliansens målsättning.

Prenumerera på innehåll