Verka för nationell spridning av information och kunskap om onormal hjärtrytm

Aktivator

En aktivator är en slags fjärrkontroll till din ILR. Du lägger den över din ILR-dosa när Du har symptom. Då trycker du på en knapp och ILR-dosan sparar Ditt EKG från den stund du har symptom.

Implanterbar Loop Rekorder – ILR

Om Din läkare inte kan finna orsaken till Dina symptom med hjärtklappning, yrsel eller kanske svimning genom de vanligaste metoderna: ett standard- EKG, 24-timmars bandspelar-EKG och kanske ett arbets-EKG kan man överväga att implantera en så kallad loop rekorder (ILR).

En ILR-dosa registrerar hjärtrytmen i form av ett EKG i flera månader och t.o.m. upp till tre år. Om Du sällan har några symptom (kanske högst en gång i månaden) är detta ofta en utmärkt lösning för att finna diagnosen till Dina besvär. Om Du t.ex. svimmar av oklar anledning kan man avläsa Din ILR och se på EKG vad som händer med hjärtat när Du svimmar.

Prenumerera på innehåll