Verka för nationell spridning av information och kunskap om onormal hjärtrytm

Blodförtunnande

Artikelserie om förmaksflimmer, stroke och pulskontroll – del 1

Runt om i världen forskas det mycket på förmaksflimmer, den vanligast förekommande arytmin: onormal rytmrubbning på hjärtat. Just nu är intresset stort att förbättra diagnostik av flimmer och försöka bota drabbade patienter.

I denna och kommande artiklar skall vi mer noggrant redogöra för hur man påvisar förmaksflimmer, hur man försöker bota flimmerpatienter med olika ablationstekniker och vad som sker på forskningsfronten beträffande bloduttunnande mediciner vid blodproppsrisk.

Prenumerera på innehåll