Verka för nationell spridning av information och kunskap om onormal hjärtrytm

Hypertoni

Boktips: Vad läkaren inte berättar för dig ...

What Your Doctor may not tell you about Heart Disease

Läs en bok och undvik att få hjärtinfarkt! Nyligen publicerade den kände amerikanske hjärtläkaren Mark C. Houston, och två medförfattare, sin bok med den underfundiga titeln "What Your Doctor may not tell you about Heart Disease." Utgiven för någon månad sedan har den redan prisats som en betydelsefull bok vad beträffar kunskap till allmänheten om sjukdomar i hjärtats kranskärl.

Doktor Houston förklarar att det inte räcker med att stirra sig blind på välkända orsaker till hjärtinfarkt som rökning, fetma, kolesterol, högt blodtryck och diabetes. Det är ju dessa fem faktorer som våra läkare brukar sikta in sig på vid behandlingen mot att förebygga en hjärtinfarkt.

Prenumerera på innehåll