Verka för nationell spridning av information och kunskap om onormal hjärtrytm

ICD

Implanterbar defibrillator (ICD) kan stängas av med iPads Smart Covers magnetfodral!

I dagarna pågår en internationell hjärtkongress i Denver, USA (Heart Rhythm Society) för 8000 läkare. Vad som redan fått stor uppmärksamhet är en presentation av en 14-årig flicka, Gianna Chien, som på en plansch säger sig ha "upptäckt" att lägger man iPads2s magnetiska skyddsfodral Smart Cover precis över en patients implanterbara defibrillator (ICD) så störs ICD:ns funktion och kan t.o.m. tillfälligt stängas av hos 30% av testade patienter (26 volontärer med ICD). Vissa inopererade ICD gör dessutom att hjärtfrekvensen ökar något, ett sätt att med magnet kontrollera batteriets funktion. Avlägsnas magnetfodralet återgår ICD:n till normal funktion.

Rapport från Skånskt ICD-seminarium i LUND

Rapport från Skånskt ICD- seminarium för patienter och anhöriga i Lund 20 mars 2010. I samarbete med Hjärt- och Lungsjukas Länsförening, Medtronic och Pacemakersektionen vid Lunds Universitetssjukhus hölls ett ICD seminarium i lasarettets aula.

Prenumerera på innehåll