Verka för nationell spridning av information och kunskap om onormal hjärtrytm

Motion

Motionera hjärtat säkert på din elcykeln

Thomas på en elcykel

Många människor som rehabiliterar sig efter t.ex. en hjärtinfarkt gör det inomhus med en motionscykel. Det är viktigt att komma igång igen efter en infarkt och träna upp sin kondition.

Många skulle nog vilja cykla ut nu helst i naturen. Många hjärtpatienter är emellertid oroliga för att de tar ut sig vid cykelturen och inte orkar trampa tillbaka igen. Motvind hem och ett par uppförsbackar kan även knäcka en frisk men ovan cyklist!

Ett bra alternativ till tristessen att trampa på en motionscykel är att skaffa sig en elcykel med PAS (Pedal Assist System) eller pedalassisterad elcykel. PAS betyder att man måste trampa för att få hjälp av motorn. PAS ger via motorn i baknavet eller framnavet assistans och minskar den kraft du själv måste använda för att framföra cykeln. Många använder assistansen från resans start och får hjälp hela vägen (om den inte blir för lång).

Prenumerera på innehåll