Verka för nationell spridning av information och kunskap om onormal hjärtrytm

Skydd mot hjärtklappning

Ger kaffe hjärtklappning?

Hjärtklappning? Ta en kopp kaffe!

Mycket inom medicinsk vetenskap omprövas och kullkastas med jämna mellanrum. Ta nu t. ex. kaffe med koffein, som vi arytmiläkare har varnat patienter med hjärtklappning att använda i för stora doser för att undvika arytmi. Man har misstänkt att en del patienter med hjärtklappning från förmaken (supraventrikulär takykardi) läggs in på sjukhus för observation och behandling orsakad efter några koppar kaffe.

Prenumerera på innehåll