Verka för nationell spridning av information och kunskap om onormal hjärtrytm

Tilt test

Man kan utföra olika tester för att stimulera vagusnerven och se om patienten är överkänslig för vaguspåverkan. Ett test är att lägga patienten på ett tippbord och vinkla det i olika grader. Några svimmar när huvudet ändrar position.

Vasovagal synkope

Vasovagal synkope (synkope = svimning) är en medicinsk term som betyder att man svimmar på grund av att hjärnan får för lite blod. Genom blodtrycksfall och/eller långsam puls blir blodförsörjningen till hjärnan helt enkelt för dålig och det brukar leda till en vanlig typ av svimning som i Sverige kallas för vasovagal synkope. Det finns många olika namn för detta tillstånd men vi håller oss till vasovagal synkope som förkortas VVS i engelskan.

Vasovagal synkope är ett övergående tillstånd och patienten är endast avsvimmad några sekunder upp till ett par minuter.

Prenumerera på innehåll