Verka för nationell spridning av information och kunskap om onormal hjärtrytm

Besvara kommentar

Min pulsklocka har varit till

Min pulsklocka har varit till nytta

Hejsan

Jag har ingen ICD eller pacemaker men jag har haft god nytta av min pulsklocka när jag drabbades av "konstiga symptom" (vilka mkt senare diagnostiserades som ansträngningsutlöst ventrikeltakykardi).

De symptom som jag först noterade var plötsliga blodtrycksfall, ibland med regelrätta svimningar. Ganska opraktiskt i branta slalombackar eller på cykel i trafiken.

Jag började försöka identifiera orsak bakom, gjorde jag något särskilt? Hade jag ätit något särskilt? Var jag på något särskilt ställe? Hade jag någon särskilt puls? Det visade sig att pulsen i de här sammanhangen hoppade ganska betänkligt. Från att ha stadigt legat runt 140 kunde den droppa till 0 eller sticka iväg över 200 utan mellanlandning.

Mina pulsklockedata var också användbara när jag skulle övertyga läkare nummer 4 om att jag verkligen led av ett fysiskt problem och inte ville bli skickad på mer terapi...

Besvara

  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt till länkar.
  • Tillåtna HTML-taggar: <a> <p> <span> <div> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <img> <map> <area> <hr> <br> <br /> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <table> <tr> <td> <em> <b> <u> <i> <strong> <del> <ins> <sub> <sup> <quote> <blockquote> <pre> <address> <code> <cite> <embed> <object> <param> <strike> <caption> <tbody>
  • Rader och stycken bryts automatiskt.
  • Image links with 'rel="lightbox"' in the <a> tag will appear in a Lightbox when clicked on.
  • Image links from G2 are formatted for use with Lightbox2

Mer information om formateringsmöjligheter