Verka för nationell spridning av information och kunskap om onormal hjärtrytm

Operationssal på pacemakerkliniken i Lund

Operationssal på pacemakerkliniken i Lund

Varje patient är unik – följaktligen skiljer det sig också mellan operationerna i fråga om detaljer. Men i stort sett är proceduren densamma. Du förs över på ett operationsbord, en blodtrycksmanschett sätts på armen och EKG-elektroder placeras på kroppen. Den övre delen av din bröstkorg tvättas och du kläs in i operationsdukar.

De flesta patienter är vakna under hela implantationen. Operatören ger en spruta med lokalbedövning som bedövar området där pacemakern ska placeras.

När en eller flera elektroder är på plats i hjärtat görs mätningar för att kontrollera att elektroden har ett bra läge. Därefter ansluts elektroderna till pacemakerdosan, som placeras i en ficka under huden. Såret sys ihop och operationen är färdig. Du förs tillbaka till vårdavdelningen.