Verka för nationell spridning av information och kunskap om onormal hjärtrytm

Skrivtips

 • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt till länkar.
 • Tillåtna HTML-taggar: <a> <p> <span> <div> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <img> <map> <area> <hr> <br> <br /> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <table> <tr> <td> <em> <b> <u> <i> <strong> <del> <ins> <sub> <sup> <quote> <blockquote> <pre> <address> <code> <cite> <embed> <object> <param> <strike> <caption> <tbody>

  Denna webbplats tillåter innehåll med HTML. Att lära sig HTML kan kännas som en övermäktig uppgift, men att lära sig de enklaste HTML-taggarna är mycket enkelt. Denna tabell ger exempel för varje tagg som är aktiv på webbplatsen.

  För mer information, se W3C:s HTML-specifikation eller använd en sökmotor för att hitta andra webbplatser som förklarar HTML.

  TaggbeskrivningDu skriverDu får
  Ankare används för att skapa länkar till andra sidor.<a href="https://www.arytmia.se/site">ArytmiAlliansen i Sverige</a>ArytmiAlliansen i Sverige
  Som standard läggs stycketaggar till automatiskt. Använd denna tagg för att lägga till flera.<p>Första stycket.</p> <p>Andra stycket.</p>

  Första stycket.

  Andra stycket.

  Ingen hjälp finns tillgänglig för taggen span.
  Ingen hjälp finns tillgänglig för taggen div.
  Sidhuvud<h1>Titel</h1>

  Titel

  Sidhuvud<h2>Underrubrik</h2>

  Underrubrik

  Sidhuvud<h3>Tredje rubrik</h3>

  Tredje rubrik

  Sidhuvud<h4>Fjärde rubrik</h4>

  Fjärde rubrik

  Sidhuvud<h5>Femte rubrik</h5>
  Femte rubrik
  Sidhuvud<h6>Sjätte rubrik</h6>
  Sjätte rubrik
  Ingen hjälp finns tillgänglig för taggen img.
  Ingen hjälp finns tillgänglig för taggen map.
  Ingen hjälp finns tillgänglig för taggen area.
  Ingen hjälp finns tillgänglig för taggen hr.
  Som standard läggs radbrytningstaggar till automatiskt, så använd denna tagg för att lägga till flera. Den här taggen används lite annorlunda i och med att den inte har en start- och sluttagg som övriga taggar. Använd ett extra "/" inuti taggen för att behålla kompatibiliteten med XHTML 1.0.Text med <br />radbrytningText med
  radbrytning
  Som standard läggs radbrytningstaggar till automatiskt, så använd denna tagg för att lägga till flera. Den här taggen används lite annorlunda i och med att den inte har en start- och sluttagg som övriga taggar. Använd ett extra "/" inuti taggen för att behålla kompatibiliteten med XHTML 1.0.Text med <br />radbrytningText med
  radbrytning
  Onumrerad lista - använd <li> för att påbörja varje ny post i listan<ul> <li>Första posten</li> <li>Andra posten</li> </ul>
  • Första posten
  • Andra posten
  Numrerad lista - använd <li> för att påbörja varje ny post i listan<ol> <li>Första posten</li> <li>Andra posten</li> </ol>
  1. Första posten
  2. Andra posten
  Definitionslistor liknar andra listor i HTML. <dl> inleder listan, <dt> inleder definitionstermen och <dd> inleder definitionsbeskrivningen.<dl> <dt>Första termen</dt> <dd>Första definitionen</dd> <dt>Andra termen</dt> <dd>Andra definitionen</dd> </dl>
  Första termen
  Första definitionen
  Andra termen
  Andra definitionen
  Tabell<table> <tr><th>Tabellhuvud</th></tr> <tr><td>Tabellcell</td></tr> </table>
  Tabellhuvud
  Tabellcell
  Betonat/kursivt<em>Betonat/kursivt</em>Betonat/kursivt
  Fet<b>Fet</b>Fet
  Understruket<u>Understruket</u>Understruket
  Kursiverat<i>Kursiverat</i>Kursiverat
  Stark<strong>Stark</strong>Stark
  Borttaget<del>Borttaget</del>Borttaget
  Infogat<ins>Infogat</ins>Infogat
  Nedsänkt<sub>Ned</sub>sänktNedsänkt
  Upphöjt<sup>Upp</sup>höjtUpphöjt
  Ingen hjälp finns tillgänglig för taggen quote.
  Blockciterat<blockquote>Blockciterat</blockquote>
  Blockciterat
  Förformaterat<pre>Förformaterat</pre>
  Förformaterat
  Ingen hjälp finns tillgänglig för taggen address.
  Kodad text som används för att visa programkällkod.<code>Kodat</code>Kodat
  Citerat<cite>Citerat</cite>Citerat
  Ingen hjälp finns tillgänglig för taggen embed.
  Ingen hjälp finns tillgänglig för taggen object.
  Ingen hjälp finns tillgänglig för taggen param.
  Ingen hjälp finns tillgänglig för taggen strike.
  Ingen hjälp finns tillgänglig för taggen caption.
  Ingen hjälp finns tillgänglig för taggen tbody.

  De flesta ovanliga tecken kan skrivas in direkt utan problem.

  Försök använda HTML-teckenenheter om du råkar ut för problem. Ett vanligt exempel är &amp; för ett &-tecken. En komplett lista över teckenenheter ("entities") finns på HTML entities. Några av de tillgängliga tecknen är:

  TeckenbeskrivningDu skriverDu får
  Tecknet &&amp;&
  Större än&gt;>
  Mindre än&lt;<
  Citationstecken&quot;"
 • Rader och stycken hanteras automatiskt. Radbrytningar (<br />) och taggar för stycken (<p> och </p>) sätts in automatiskt. Om stycken inte fungerar är det bara att lägga till ett par tomrader.
 • To add a lightbox to your images, add rel="lightbox" attribute to any link tag to activate the lightbox. For example:

  <a href="image-1.jpg" rel="lightbox">image #1</a>

  <a href="image-1.jpg" rel="lightbox[][my caption]">image #1</a>

  To show a caption either use the title attribute or put in the second set of square brackets of the rel attribute.

  If you have a set of related images that you would like to group, then you will need to include a group name between square brackets in the rel attribute. For example:

  <a href="image-1.jpg" rel="lightbox[roadtrip]">image #1</a>
  <a href="image-2.jpg" rel="lightbox[roadtrip][caption 2]">image #2</a>
  <a href="image-3.jpg" rel="lightbox[roadtrip][caption 3]">image #3</a>

  There are no limits to the number of image sets per page or how many images are allowed in each set.

  If you wish to turn the caption into a link, format your caption in the following way:

  <a href="image-1.jpg" rel='lightbox[][<a href="http://www.yourlink.com">View Image Details</a>]' >image #1</a>

 • Image links from G2 are formatted for use with Lightbox2