Verka för nationell spridning av information och kunskap om onormal hjärtrytm

Har Du en pulsklocka?

Hej. Många frågar om de kan använda en pulsklocka när de har en ICD eller pacemaker. Det går bra, pulsklockan stör inte ICD-Pacemakersystemet.

Jag skulle vilja fråga er som har en pulsklocka (t ex Polar eller liknande) om ni tycker att det är ett bra och givande instrument att ha när ni dels tränar eller vill kolla pulsen i vila. För att få en bra signal från hjärtat spänner man ju ett gummiband över bröstet med en liten sändare i som skicka signaler till pulsklockan på handleden.

Vi tänkte undersöka om pulsklockor kan vara av värde när man har en ICD eller pacemaker. Men det skulle vara intressant att höra era åsikter, ni som redan har en. Skriv några synpunkter nedan, så återkommer vi med mera information.

Tack på förhand,
Thomas Fåhraeus, överläkare.

Förmaksflimmer – skillnader mellan kvinnor och män

Under senare år har det blivit allt mer vanligt att jämföra skillnader mellan kvinnor och män som drabbas av samma sjukdom, t.ex. hjärtinfarkt. Det gäller symptom, sjukdomsförlopp, behandling, prognos etc. Tidigare har man inte haft klart för sig att sjukdomar i t.ex. hjärtat drabbar könen på olika sätt. De flesta vetenskapliga studier är gjorda på män och även hjärtmediciner har studerats mest på män. Detta är olyckligt då det visat sig att både sjukdomsförlopp och vissa läkemedel verkar relativt olika på kvinnor och män.

Lär känna Din puls i England under arytmiveckan 2010!

Arytmiveckan 2009

Förra året anordnades en arytmivecka i hela England, med över 1000 arrangemang med temat arytmier i centrum. Allmänheten fick pröva på att defibrillera på försöksdockor, hjärtkompression lärdes ut, publikationer delades ut om olika arytmier mm. Man delade ut cirka 350 000 ”Pulse Check Cards” en liten kreditkortstor broschyr hur man tar sin puls och även andras. Veckan anordnades av engelska Arrhythmia Alliance tillsammans med olika hjärtorganisationer.

XII Svenska Kardiovaskulära Vårmötet hölls nyligen i Göteborg 21- 23 april 2010

Mötet samlade vårdpersonal inom hjärt-kärlsjukdomar från hela Sverige tillsammans med representanter från företag som delvis sponsrade evenemanget. Vi fokuserar på enstaka föredrag och rapporter om arytmier som kanske kan fånga Ditt intresse. Förmaksflimmer, paroxysmalt (anfallsvis) eller kroniskt med behandling och uppföljning är som alltid av stort intresse.

Nytt om förmaksflimmer

Förmaksflimmer hör till vår vanligaste rytmrubbningar i hjärtat. Många yngre människor får flimmer p.g.a. olika orsaker som vi tidigare skrivit om. Människor över 75 års ålder kan ha förmaksflimmer i en frekvens på cirka 5-10%. Orsaken är ibland okänd.

Ger kaffe hjärtklappning?

Hjärtklappning? Ta en kopp kaffe!

Mycket inom medicinsk vetenskap omprövas och kullkastas med jämna mellanrum. Ta nu t. ex. kaffe med koffein, som vi arytmiläkare har varnat patienter med hjärtklappning att använda i för stora doser för att undvika arytmi. Man har misstänkt att en del patienter med hjärtklappning från förmaken (supraventrikulär takykardi) läggs in på sjukhus för observation och behandling orsakad efter några koppar kaffe.

Rapport från Skånskt ICD-seminarium i LUND

Rapport från Skånskt ICD- seminarium för patienter och anhöriga i Lund 20 mars 2010. I samarbete med Hjärt- och Lungsjukas Länsförening, Medtronic och Pacemakersektionen vid Lunds Universitetssjukhus hölls ett ICD seminarium i lasarettets aula.

Januarimötet om arytmier i Stockholm

Överst till vänster: Greger Ivarsson - Medtronic, Carl- Johan Höijer samt Thomas

Medtronics numera klassiska januarimöte för arytmiintresserad vårdpersonal i de nordiska länderna gick av stapeln fredagen den 29 januari på World Trade Center i ett snöigt Stockholm. Dagen innan ägnades åt undervisning i pacemakerkirurgi, problemlösning av komplicerade pacemakerfall och inte minst programmering av implanterbara defibrillatorer (ICD). Trots många års erfarenhet kan det även för erfarna kirurger vara svårt att finna lämpliga blodkärl att placera elektroder i och få elektrodspetsarna på plats i hjärtat. Olika kirurgiska metoder diskuterades och många praktiska råd framfördes.

Har jag förmaksflimmer eller inte?

Förmaksflimmer är en av våra vanligaste arytmier (onormal puls). Som namnet anger uppträder arytmin från förmaken, som sänder flimmerimpulser ner till hjärtkamrarna. Dessa impulser kommer nästan alltid oregelbundet. Följden blir att man får en oregelbunden puls. Cirka 10% av den äldre befolkningen får förmaksflimmer på äldre dagar.

Mitt i hjärtat finns en slags enkelriktad "rondell" som tar emot hundratals flimmerimpulser från de bägge förmaken. Man kallar denna rondell för AV-knutan (atrio-ventrikulära knutan). Rondell är lättare att förstå. Lyckligtvis släpper inte rondellen igenom alla impulser från förmaken. I så fall skulle man få en mycket snabb puls.

Vasovagal synkope

Vasovagal synkope (synkope = svimning) är en medicinsk term som betyder att man svimmar på grund av att hjärnan får för lite blod. Genom blodtrycksfall och/eller långsam puls blir blodförsörjningen till hjärnan helt enkelt för dålig och det brukar leda till en vanlig typ av svimning som i Sverige kallas för vasovagal synkope. Det finns många olika namn för detta tillstånd men vi håller oss till vasovagal synkope som förkortas VVS i engelskan.

Vasovagal synkope är ett övergående tillstånd och patienten är endast avsvimmad några sekunder upp till ett par minuter.

Implanterbar Loop Rekorder – ILR

Om Din läkare inte kan finna orsaken till Dina symptom med hjärtklappning, yrsel eller kanske svimning genom de vanligaste metoderna: ett standard- EKG, 24-timmars bandspelar-EKG och kanske ett arbets-EKG kan man överväga att implantera en så kallad loop rekorder (ILR).

En ILR-dosa registrerar hjärtrytmen i form av ett EKG i flera månader och t.o.m. upp till tre år. Om Du sällan har några symptom (kanske högst en gång i månaden) är detta ofta en utmärkt lösning för att finna diagnosen till Dina besvär. Om Du t.ex. svimmar av oklar anledning kan man avläsa Din ILR och se på EKG vad som händer med hjärtat när Du svimmar.

Checklista för yrsel, svindel eller svimning

Att finna orsaken till yrsel och svimning är inte alltid lätt. Bägge symptomen är vanliga och det kan ta lång tid innan orsaken till yrsel eller svimningsepisoder kan bestämmas och behandling påbörjas.

I denna artikel tar vi upp orsakerna till ovan nämnda symptom och i denna skrift finns också en slags checklista som Du kan fylla i om Du haft en yrselattack eller svimmat. Om någon anhörig eller annan person har sett hela förloppet kan han/hon hjälpa dig att fylla i frågorna.

Uppgifterna kommer att ligga till grund för läkarnas bedömning om vad som kan ha orsakat Dina symptom. Ofta är det lite av ett detektivarbete att finna ledtrådarna som ger diagnosen.

Vad har jag för arytmi?

Arrhythmia AllianceArrhythmia AllianceI England, som är föregångslandet för bildandet av den Internationella Arytmialliansen, så har man olika föreningar beroende på symptom och typ av arytmi i olika grupper. Det är en bra idé eftersom många patienter har helt olika symptom och frågor beträffande sina hjärtbesvär.

För att på bästa sätt hjälpa våra arytmipatienter skall vi först göra en uppdelning av de vanligaste hjärtsjukdomarna. Kom ihåg att var och en av de nedan uppräknade hjärtfelen kan ge upphov till en eller flera olika arytmier.

Är Du en arytmipatient?

En del människor har onormal puls (arytmi) utan att veta om det eller känna av det. Andra har lätta symptom medan några kan få mer dramatiska symptom när arytmin inträffar.

Engelska Arytmialliansen skördar framgångar

Som vi tidigare berättat om så finns en stark patientorganisation för hjärtpatienter med arytmier i England som heter Arrhythmia Alliance (A-A), UK. Deras målsättning är att "öka kunskapen och förståelsen hos arytmipatienter, förbättra diagnostiken och behandlingen samt försöka höja livskvaliteten hos drabbade hjärtpatienter."

Föreningen har varit aktiv i många år men under de senaste åren har man expanderat inte bara i England utan även i Europa och i andra länder. Ett uppdämt behov av information har funnits och arytmikampanjen har minskat detta behov genom åren. I våras tilldelades alliansens grundare, tvåbarnsmamman Trudie Lobban den brittiska imperieorden av drottning Elizabeth.

Svenska Arytmialliansen

Svenska Arytmialliansen

Hej och välkommen till Svenska Arytmialliansen. Vi öppnade januari 2010. Här finns redan en hel del att läsa om arytmier för den som har intresse.

Bakgrund till svenska arytmialliansen

Att vi har valt ordet allians beror på att vi delvis har den engelska förening ”Arrhythmia Alliance” A-A som förebild. Under senaste åren har denna allians byggt upp ett nätverk av lokala föreningar för patienter med arytmiproblem i England. Patienter samlas och har kunnat påverka vården. Behandlingen av arytmipatienter var inte särskilt tillfredställande och A-A började bygga upp en verksamhet som skulle bevaka, informera och hjälpa patienter med kanske behandlingskrävande arytmier.

Så tar du pulsen

Här visar Thomas Fåhraues hur man gör när man tar pulsen själv. Du använder två fingrar på insidan av handleden. Videon har ljud men är även textad på svenska och kräver att du har Acrobat Player installerad på din dator.

Animationer över olika arytmier

En mycket pedagogisk animation från http://www.heartrhythmcharity.org.uk som visar flera olika former av arytmier. Animationen är på engelska och går tyvärr inte att översätta. Klicka på "Läs mer" nedan.

Hej och välkommen till Svenska arytmialliansen!

Thomas Fåhraeus

Under denna webbadress håller vi för närvarande på att bygga upp en ny webbsida som kommer att handla om rytmstörningar på hjärtat: arytmier. Här kommer Du att kunna läsa om olika arytmier, vilka symptom de medför, olika sätt att diagnostisera dem och vilka behandlingar som står till förfogande.

Många av er som läser detta har säkert sett vår första webbsida: www.pacemaker-info.se som initialt vände sig till pacemakerpatienter och anhöriga. Så småningom kom många frågor från patienter med arytmier men som inte hade pacemaker. Hjärtarytmier är så pass vanligt att vi inte är förvånade att så många frågor kommit in via vårt forum och att läsekretsen är förhållandevis stor.

Hjärtat – en pump som slår dygnet runt

Hjärtat är den viktigaste muskeln i din kropp. I själva verket är det en pump som arbetar dag och natt, under hela din livstid, med att pumpa runt blodet i kroppen.

När blodet pumpas runt i kroppen får organ och vävnader syre och näringsämnen. Samtidigt tar blodet upp avfallsprodukter som förs till lever och njurar. I kretsloppet ingår också passage genom lungorna där blodet tar upp nytt syre och avger koldioxid.

Arytmier

Med arytmi på läkarspråket menas vanligtvis en rubbning i hjärtrytmen, som inte kan betecknas som normal. Pulsen kan vara oregelbunden, för snabb (takykardi) eller för långsam (bradykardi).

Olika arytmier kräver olika behandling

Det finns många olika arytmier och diagnosen får man lättast genom att ta ett EKG. Ger arytmin symptom påbörjas vanligtvis behandling av något slag. Långsam, symptomgivande puls leder nästan alltid till pacemakerbehandling. Tyvärr finns inga läkemedel som på ett enkelt sätt höjer pulsen. På sjukhusen ges speciella dropp intravenöst om man i akuta situationer vill höja pulsen.

Prenumerera på innehåll