Verka för nationell spridning av information och kunskap om onormal hjärtrytm

Animationer över olika arytmier

Animationen är på engelska och det kan vi tyvärr inte göra något åt.

Begrepp Engelska till Svenska

  • Atrial Fibrilliation = Förmaksflimmer
  • Supraventricular Tachycardia = Supraventrikulär takykardi
  • Bradycardia = Bradykardi
  • Ventricular Tachycardia = Ventrikulär takykardi
  • Ventricular Fibrillation = Kammarflimmer