Verka för nationell spridning av information och kunskap om onormal hjärtrytm

Är Du en arytmipatient?

En del människor har onormal puls (arytmi) utan att veta om det eller känna av det. Andra har lätta symptom medan några kan få mer dramatiska symptom när arytmin inträffar.

Olika typer av arytmier

Man kan dela upp arytmier i många olika kategorier precis som vid andra sjukdomar. Arytmier kan uppstå från hjärtats förmak eller kammare. Skador på hjärtats retledningssystem (påminner om ett nervsystem, emellertid har inte hjärtat några nervceller) kan leda till olika typer av arytmier.

Arytmier kan också uppträda i långsamma eller snabba frekvenser under några sekunder, minuter eller i timmar. Ibland är pulsen regelbunden eller oregelbunden.

Ta din puls själv

Man kan ofta upptäcka onormal puls vid t.ex. handleden eller på halsen där man känner pulsen bäst. Ett pulsslag är ju ett slag från hjärtat, en sammandragning från hjärtmuskeln som pumpar ut blodet i blodkärlen (artärerna) i kroppen vilket känns som en tryckvåg. Se länk till pulstagningsvideon nedan.

Ofta kan man själv känna pulsen eller en annan person kan hjälpa till och räkna antalet slag, vanligtvis under en minut. Normalt brukar en vilopuls vara regelbunden och ligga på mellan cirka 60-80 slag/minut i vila.

Man kan ha:

  1. För långsam puls (bradykardi) ofta under 50/min.
  2. För snabb puls (takykardi) ofta attacker över 100/min. i vila.
  3. Oregelbunden puls (orsakad av t ex förmaksflimmer, extraslag, störd impulsbildning, blockering av impulser).
  4. De mest alarmerande tillstånden är hjärtrusningar med pulsfrekvenser kanske över 200/min eller långa pauser i hjärtrytmen, dvs. hjärtat står stilla, vilket kallas asystoli. Bägge dessa tillstånd kan leda till svimningsepisoder pga. att hjärnan får för lite blod. Bryts inte tillståndet kan patienten avlida inom några minuter.

Allt fler hjärtföreningar lär ut hur man räknar sin puls. Får man plötsligt några symptom och inte mår bra, kan man känna på handleden hur hjärtat slår. Ibland kan en information som att "... pulsen var väldigt långsam", eller "... jag hade hjärtklappning i bröstet och pulsen kändes snabb" vara vägledande för läkare som skall utreda vad som händer och vad som ligger bakom patientens besvär.

Några patienter har symptom men pulsen känns helt normal. Yrsel kan ibland orsakas av långsam puls och har patienten själv noterat det kan det var ett första steg till behandling, ev. med pacemaker. Är pulsen normal under yrselattacken kan det vara något helt annat.

EKG-kurvor ger ytterligare information

Man kan sortera upp arytmier på ytterligare många sätt delvis beroende på hur EKG-kurvorna ser ut. EKG visar tydligt vilken hjärtfrekvens som föreligger men EKG ger även ofta ytterligare information om vilken typ av arytmi som uppträder.

För att Du som patient skall kunna läsa om just din typ av arytmi skall vi gå igenom de olika arytmierna, deras kännetecken och behandling.

Ytterligare läsning och länkar
Se även: 
Så tar du pulsen