Verka för nationell spridning av information och kunskap om onormal hjärtrytm

Arytmialliansen 10 år!

Världens största hjärtorganisation mot arytmier (rytmrubbningar i hjärtat), firade sitt 10-årsjubileum den 11 juni i Londons parlamentshus The House of Commons.

Från att ha varit en liten lokal hjärtorganisation i Stratford-upon-Avon i England har allt fler länder anslutit sig till A-A som nu består av 20 länder med bl.a. Kina, Argentina, Japan, Australien som medlemmar. Sverige anslöt sig för åtta år sedan och blev därmed det första medlemslandet.

A-A:s syfte är att väcka allmänhetens uppmärksamhet och informera om rytmrubbningar på hjärtat, en av våra vanligaste dödsorsaker. Enbart i England har A-A hjälpt hundratusentals patienter med arytmier att komma till adekvat terapi. Föredrag, broschyrer och arytmikongresser, både för allmänheten och fackmän, organiseras av A-A. Kampanjer drivs hur man t.ex. upptäcker förmaksflimmer, livräddande behandling vid hjärtstillestånd, demonstration av hjärtstartare, pulstagning, utredning av svimningstillbud etc.

I England avlider cirka 100 000 människor i plötslig hjärtdöd per år, en siffra som A-A försöker minska genom att bl.a. öka antalet hjärtstartare i landet och informera allmänheten om hur de används.

Arytmi-Alliansens grundare i England, mrs Trudie Lobban

london-1.jpg

Organisationens grundare, mrs Trudie Lobban BME, höll ett emotionellt anförande hur organisationen vuxit genom åren och hur betydelsefullt det är att upptäcka riskpatienter i tid. A-A har nu kampanjer om betydelsen av att upptäcka förmaksflimmer för att minska den höga risken för stroke samt att öka antalet hjärtstartare i England.

En inbjuden talare var Fabrice Muamba, en känd fotbollsspelare som under en kvartsfinal i FA-cupen fick hjärtstillestånd under första halvlek. Hjärtlung-räddning (HLR) påbörjades genast på fotbollsplan med en hjärtstartare. Trots upprepade elstötar med hjärtstartaren fick man inte igång hjärtat direkt. HLR fortsatte med hjärtmassage och syretillförsel i ambulansen. Efter 78 minuters hjärtstillestånd fick man igång hjärtat på sjukhuset och mirakulöst nog kunde han så småningom lämna sjukhuset utan hjärnskador. Detta vittnar om att han hela tiden fick adekvat hjärtkompression med bibehållen blodcirkulation under det långa hjärtstilleståndet. Han har nu fått en implanterbar hjärtstartare (ICD) efter sitt långvariga hjärtstillestånd.

Fabrice Muamba, ambassadör för A-A

london-2.jpg
Muambas unika räddning har gjort honom till kändis. Han är numera en slags ambassadör för olika program om hjärtstartare. Under mötet pratade han om vikten av att hjärtstartare finns vid sportanläggningar samt på andra, strategiska platser där mycket folk befinner sig som på flygplatser, stationer, varuhus och andra offentliga miljöer. Många fotbollsklubbar har också fått hjärtstartare delvis tack vare Muamba.

En världsauktoritet på arytmier, professor John Camm, London, berömde A-A:s framgångar och betonade vikten av att informera allmänheten om rytmrubbningar på hjärtat beträffande symtom och behandling. Många nya terapier mot arytmier utvecklas. Nya bloduttunnande läkemedel har också blivit tillgängliga.

Mötet i engelska underhuset avslutades i en avspänd och trevlig atmosfär och nya kontakter knöts. Allt talar för att A-A expanderar ytterligare internationellt. Estland står nu på tur att bli en medlem i A-A.

Vid pennan
Thomas Fåhraeus