Verka för nationell spridning av information och kunskap om onormal hjärtrytm

Arytmialliansen, bakgrund och vad händer i höst?

HCR 2013

Efter ett sommaruppehåll fortsätter Svenska Arytmialliansen att publicera olika inlägg på denna webbsida med sammanfattningar och nyheter inom arytmivården. Den svenska organisation Arytmialliansen kommer ursprungligen från den engelska Arrhythmia Alliance. Huvudsyftet med organisationen är att informera och hjälpa patienter, anhöriga samt allmänheten om sjukdomar i hjärtat som i sin tur leder till onormala pulsstörningar vilket benämns arytmier på fackspråk.

Egentligen startade allt med en mer allmän upplysning om hjärtarytmier redan 1993 av Trudie Lobban en driftig, engelsk kvinna, som först byggde upp organisationen STARS (Syncope Trust And Reflex anoxi Seizures). I korthet informerar och hjälper STARS patienter som har oklara svimningsattacker. Hennes motivation att starta denna upplysningskampanj berodde på att hennes treåriga dotter haft svåra anfall med svimningar, som feltolkades som epilepsi. Först tre år senare fann man att barnets hjärta stannande till under sekunder till någon minut. Implantationen av en pacemaker gjorde barnet friskt.

Information om rytmstörningar på hjärtat och olika terapier blev så pass uppskattad att Trudie Lobban senare grundade organisationen Arrhythmia Alliance (A-A) 2004 i England. Redan efter ett par år blev den internationellt utspridd och är nu verksam i fem världsdelar. Sverige var bland de första länderna att gå med i alliansen. Framstående, internationella hjärtspecialister inom arytmivården arbetar ofta ideellt både med information samt forskning inom organisationens ramar.

Den vanligaste rytmrubbning på hjärtat är förmaksflimmer (som över 100 000 svenskar lider av). Förmaksflimmer är en komplicerad rytm som kan leda till hjärtsvikt och/eller stroke om inte adekvat behandling ges. Från patienter och vårdpersonal världen över ombads Trudie Lobban att bilda en tredje organisation som helt fokuserade på information om och terapi mot förmaksflimmer. Detta ledde till att i oktober 2007 startades AFA (Atrial Fibrillation Association) som nu också bedriver en världsomfattande kampanj med information just om förmaksflimmer.

Dessa tre organisationer, STARS, Arrhythmia Alliance och AFA är alla grundade av Trudie Lobban, som hedrades med den brittiska imperieorden MBE för några år sedan. I oktober varje år anordnas en internatonell arytmikongress i Birmingham nära Trudie Lobbans hemort Stratford-upon-Avon.

De tre ovan nämnda organisationerna kommer att presentera nya forskningsresultat kring svimning, arytmier, terapi mot förmaksflimmer pacemakers, implanterbara defibrillatorer (ICD), yttre hjärtstartare, plötslig arytmidöd etc. under denna kongress som benämns HRC (Heart Rhythm Congress). Som ett led i att informera allmänheten om arytmier så är folk välkomna att under en dag lyssna på olika föredrag som kan vara av intresse, framförda på ett förenklat sätt så att alla kan förstå innehållet.

venska Arytmi-Alliansen kommer att under tre dagar bevaka mötet och rapportera resultat och nyheter inom arytmivården. Många frågor kretsar just nu kring förmaksflimmer som:

  • Hur skall man upptäcka flimmer hos patienter utan symptom?
  • Vilken typ av ablation anses vara bäst för att bota förmaksflimmer?
  • Finns det bättre bloduttunnande mediciner än t.ex. Waran?
  • Andra frågor berör t.ex. pacemakerterapi, ICD- behandling, nyttan av externa hjärtstartare mm.

Vi hoppas återkomma med artiklar och notiser från HRC-kongressen nu med start den 20 oktober.

Thomas Fåhraeus
Bjärred

Ytterligare läsning och länkar
Filer och dokument