Verka för nationell spridning av information och kunskap om onormal hjärtrytm

Arytmialliansen sprider sig i Norden! Arytmivecka i juni.

Trudie Lobban
Trudie Lobban med personal

Arrhythmia Alliance i Englands ordförande mrs Trudie Lobban MBE. besökte nyligen Danmark och Odense för att försöka lansera Arytmialliansen i södra vårt grannland. Vi får se om en Arytmiallians bildas där också och kanske kan det bli en Skandinavisk Arytmiallians så småningom som innefattar alla våra grannländer. Trudie Lobban reser runt i hela världen och introducerar sin ide att sprida arytmikunskap till allmänheten och ge support till patienter med arytmier. Nyligen var hon i Argentina och därefter i Australien. Och nu senast i Danmark. Intresset är stort att bilda patientorganisationer för arytmipatienter som är en del av alliansens målsättning.

Arytmivecka i England

Annars arbetar Trudie Lobban med sina medarbetare med den annalkande arytmiveckan i början på juni detta år. Evenemanget har fått förkortningen WHRW (World Heart Rhythm Week) och börjar den 7 juni och varar fram till 13 juni. Över hela England bidrar lokala hjärtföreningar med aktiviteter som träning med hjärt- lungräddning, arytmiföreläsningar, frågeforum etc.

Vi kommer att skriva mer om denna vecka. Trudies förhoppning är att denna vecka inte bara uppmärksammans i England utan i alla de länder som är med i Arytmialliansen.

Vill Du läsa mer om detta så gå in på www.heartrhythmcharity.org.

På bilderna talar Trudie Lobban vid förra årets öppnande av arytmiveckan från Parlamenthuset i London samt ses med sin personal.