Verka för nationell spridning av information och kunskap om onormal hjärtrytm

Boktips: Vad läkaren inte berättar för dig ...

What Your Doctor may not tell you about Heart Disease

Läs en bok och undvik att få hjärtinfarkt! Nyligen publicerade den kände amerikanske hjärtläkaren Mark C. Houston, och två medförfattare, sin bok med den underfundiga titeln "What Your Doctor may not tell you about Heart Disease." Utgiven för någon månad sedan har den redan prisats som en betydelsefull bok vad beträffar kunskap till allmänheten om sjukdomar i hjärtats kranskärl.

Doktor Houston förklarar att det inte räcker med att stirra sig blind på välkända orsaker till hjärtinfarkt som rökning, fetma, kolesterol, högt blodtryck och diabetes. Det är ju dessa fem faktorer som våra läkare brukar sikta in sig på vid behandlingen mot att förebygga en hjärtinfarkt.

Nej, dr. Houston har en längre smörgåslista som visar hur multifaktoriell sjukdomen i hjärtats kranskärl egentligen är. Han räknar upp följande faktorer som anses ha betydelse för hjärtinfarktens uppkomst:

 1. Skada på den inre kärlväggen, endotelet.
 2. Oxidativ stress (reaktiva syreföreningar som skadar cellerna).
 3. Rubbningar i blodfetterna, dyslipedemi.
 4. Ökat CRP som tecken på inflammation ( CRP kallas för snabbsänka).
 5. Ökat homocysteinhalt (ett ämne som påvisar brist på bl a vitamin B).
 6. Högt blodtryck.
 7. Ålder.
 8. Genetiska faktorer.
 9. Förkalkningar som kan påvisas med scanning.
 10. Hormonella rubbningar.
 11. Diabetes mellitus, hyperglykemi, hög insulinhalt.
 12. Nedsatt sköldkörtelfunktion.
 13. Förgiftning av tungmetaller.
 14. För lite sömn.
 15. Ingen fysisk aktivitet.
 16. Låga halter av vitamin K och D.
 17. Förstoring av vänster hjärtkammare.
 18. Mikroalbuminemi och/eller njursjukdom.
 19. Fetma.
 20. Rökning.

De är väl alla dessa faktorer som läkaren döljer för dig utom de viktigaste och som har störst profil. Har dr Houston glömt något? Man kanske tycker att han borde nämnt respektive kön, men det gör han inte. Förr i världen var hjärt-kärlsjukdomar sällsynt hos kvinnor men nu delar de tyvärr första platsen med männen om att drabbas av den vanligaste dödsorsaken i USA.

Det finns säkert fler faktorer som vi ännu inte upptäckt. Annars är det bara att tackla de ovan uppräknade riskfaktorerna som egentligen inte innehåller några väsentliga nyheter. Poängen i boken, så vitt jag förstår, är att inte fokusera enbart på höga kolesterolvärden och att sänka blodtrycket. Fetma är man väl överens om att det inte är bra men kolesterol och statiner står och svajar. Framstående hjärtläkare hävdar att endast cirka 10 % av de som står på statin har någon nytta av det. Dessutom lyfter man fram statinernas avskräckande biverkningar som t.ex. skador på de motoriska muskelcellerna med nedsatt muskelkraft som följd.

De omåttligt populära betablockarna som nästan alla hjärt- och blodtryckspatienterna står på numera, har också en rad biverkningar som sömnsvårigheter, trötthet, illamående, diarré, huvudvärk, depression, tarmgaser mm.

Dr Houston är inte nöjd med den traditionella medicineringen mot hjärtinfarkt utan förespråkar ”alternativ eller funktionell” medicin. Han studerade och fann tusentals rapporter om olika matprodukter som sänkte t.ex. blodtrycket utan att ge några biverkningar. Tillförsel av vitaminer, mineraler och andra naturliga substanser kan också sänka blodtrycket och därmed minska risken för hjärtinfarkt.

Det verkar som den bästa terapin är att kombinera vanliga mediciner i lägre doser med alternativa födoämnen, mineraler och vitaminer.

Boken på 300 sidor hittar du bland annat på Amazon UK (så slipper ni betala tull) och kostar cirka 15 pund. Den blir tillgänglig 1 mars 2012 på engelska. Okänt om den skall översättas till svenska.

Ytterligare läsning och länkar