Verka för nationell spridning av information och kunskap om onormal hjärtrytm

Engelska Arytmialliansen skördar framgångar

Som vi tidigare berättat om så finns en stark patientorganisation för hjärtpatienter med arytmier i England som heter Arrhythmia Alliance (A-A), UK. Deras målsättning är att "öka kunskapen och förståelsen hos arytmipatienter, förbättra diagnostiken och behandlingen samt försöka höja livskvaliteten hos drabbade hjärtpatienter."

Föreningen har varit aktiv i många år men under de senaste åren har man expanderat inte bara i England utan även i Europa och i andra länder. Ett uppdämt behov av information har funnits och arytmikampanjen har minskat detta behov genom åren. I våras tilldelades alliansens grundare, tvåbarnsmamman Trudie Lobban den brittiska imperieorden av drottning Elizabeth.

Arytmiveckan i England

Samtidigt, i början på juni detta år, så anordnades en arytmivecka i England och på flera tusen olika platser hölls föredrag. Bland annat fick man lära sig att defibrillera med en yttre defibrillator som numera börjar dyka upp allt mer på allmänna platser. Arytmiveckan startade i Londons parlamentshus med invigningstal av organisationens president professor A.John Camm samt Trudie Lobban. Då Sverige gick med i alliansen på ett tidigt stadium fick även undertecknad säga några ord om utvecklingen av A-A i Europa.

För fjärde året i rad anordnades en arytmikongress I Birmingham med cirka 3000 deltagare. Vad som gör dessa kongresser lite speciella är att allmänheten blir inbjudna och många föreläsningar riktar sig direkt till allmänheten. Du kan läsa lite om kongressen och organisationen på www.heartrhythmcongress.com där även organisationens uppbyggnad står angiven.

Arrhythmia Alliance eller The Heart Rhythm Charity är egentligen en koalition av olika professionella vårdgrupper och där även medicinsk tekniska företag ingår och bl.a sponsrar verksamheten. Du kan hitta dem på www.heartrhythmcharity.org.uk

Förmaksflimmer

Patienter som lider av förmaksflimmer kan finna stöd och hjälp i föreningen AFA (Atrial Fibrillation Association) på webbsidan: www.atrialfibrillation.org.uk För patienter med svimningar pga rytmstörningar på hjärtat finns organisationen STARS (Syncope Trust And Reflex anoxic Seizures) på webbsidorna www.stars.org.uk samt www.education.stars.org.uk

Man har nu en stab på elva heltidsarbetande kvinnor med Trudie Lobban i spetsen i närheten av Shakespeares födelseort, Strafford- upon-Avon. Knutna till denna administrativa grupp finns ett flertal arytmiläkare från hela England som tillsammans med andra inom arytmisjukvården ordnar sammankomster och håller föredrag om arytmier. Man hjälper till att ordna patientgrupper. Då många arytmipatienter har eller är i behov av pacemaker eller implanterbar defibrillator (ICD) så finns ett starkt band även till den medicintekniska industrin.

A-A, som alliansen förkortas, har trycket en uppsjö med broschyrer om olika typer av arytmier som förmaksflimmer, långsam puls, snabb puls, QT- syndromet, extraslag mm. En patient med en speciell arytmi kan alltid hitta den bland dessa trycksaker. Det finns även många anvisningar om mediciner både för hjärtat och för bloduttunnande preparat som t ex Waran och trombyl.

Arytmialliansen i Sverige

Arytmialliansen i Sverige, som är relativt nystartad planerar att överföra en del av den engelska organisationens idéer till vårt land. Vi har inte de ekonomiska förutsättningarna att översätta och trycka upp all den skrivna information som produceras av A-A, UK.

Emellertid hoppas vi kunna förmedla nyheter om olika terapier och tipsa om webblänkar och kontakter framöver.

Ytterligare läsning och länkar