Verka för nationell spridning av information och kunskap om onormal hjärtrytm

Förmaksflimmer, pulstagning och pulsklocka

Som vi tidigare nyligen skrivit om så finns det ett stort intresse att spåra upp patienter som har anfall med förmaksflimmer eller som har kroniskt (ihållande) förmaksflimmer utan att denna arytmi har upptäckts. Många patienter, som får förmaksflimmer, kan få symptom direkt med bl a hjärtklappning, nedsatt fysisk arbetsförmåga och ofta "oro" i bröstet. Är förmaksflimret oupptäckt talar man om "tyst förmaksflimmer" som inte ger symptom och inte leder patienten till sjukhuset.

För cirka ett år sedan inledde ArytmiAlliansen en liten kampanj om att lära ut hur man tar pulsen själv då och då. En informationsvideo finns på YouTube som Du kan hittar där om Du söker på "pulstagning" eller mitt namn. Den ligger också på denna sida, med en länk till höger.

Har man förmaksflimmer är det svårare att räkna sin puls. Vissa hjärtslag vid t ex handleden är kraftiga medan andra knappt går att känna.

Pulskvaliteten ändras hela tiden samt rytmen är vanligtvis oregelbunden.
Om Du misstänker att Du har fått förmaksflimmer är det klokt att få ett EKG taget på t ex en vårdcentral. Kontakta husläkaren och beställ tid.

Risken med att gå omkring med ett oupptäckt, obehandlat förmaksflimmer är att blodproppar kan bildas. Dessa kan gå ut i blodomloppet och hamnar de i hjärnan kan man få en stroke. En stroke kan leda till en bestående förlamning och i värsta fall avlider patienten. Detta kan förhindras genom att patienten får bloduttunnande medicin.

ArytmiAlliansen har startad en undersökning med Polar, som tillverkar sk pulsklockor eller pulsmätare som de också kallas, för att se om dessa kan hjälpa till att avslöja tysta förmaksflimmer. Vi kommer att redovisa våra resultat inom en kort framtid. Pulsklockor användes ju uteslutande inom frisksporten men de kanske kan ha en viktig funktion att fylla inom sjukvården också.

Kanske har någon av er, som har en pulsklocka, redan noterat att hjärtfrekvensen blir "konstig" vid mätningen och en stabil frekvens har svårt att infinna sig.

Vi får se vad våra testresultat visar.

Ytterligare läsning och länkar