Verka för nationell spridning av information och kunskap om onormal hjärtrytm

Första trådlösa, elektrodfria pacemakern inplanterad i hjärtat!

Nanostim, © St Jude Medical

Elektroder, som utgår från en inplanterad pacemakerdosa till hjärtat, har alltid varit en akilleshäl i ett pacemakersystem. Själva dosan, som kallas pulsgenerator, brukar vara helt pålitlig numera, men elektroderna är känsliga och kan skadas eller helt enkelt slitas ut.

Varje år böjs patientens pacemakerelektroder cirka 40 000 000 gånger d.v.s. motsvarande det antal slag som hjärtat ungefär pulserar med normalt. Dessutom kan elektroderna skadas intill pulsgeneratorn eller mellan nyckelbenet och övre revbenet på den sida som pacemakern inplanteras på. Första tecknet brukar bli en skada i elektrodens isolering vilket man oftast upptäcker vid kontroller. Ytterligare nackdelar med dagens pacemakersystem är risk för infektioner i dosfickan, uppkomsten av blodpropp i blodkärl med elektroder, samt obehag som en del patienter känner genom att dosan är placerad strax under ena nyckelbenet. Kan en minimal pacemaker placeras inuti hjärtat, försvinner dessa biverkningar helt.

En trådlös pacemaker

I decennier har man spekulerat i om man inte skulle kunna utveckla och placera en sådan liten pacemaker direkt inuti hjärtats högra kammare och slippa elektroder i blodkärlen. Sedan ett par månader har detta nu blivit möjligt delvis med hjälp av nanoteknik.

I en första rapporterad studie från enstaka sjukhus, där nanopacemakern testas, redogörs för implantationer av drygt trettio trådlösa pacemakers med en uppföljningstid på cirka tre månader. Själva pacemakern, som bara är en tiondel i storlek jämfört med en vanlig pacemaker, förs in genom en blodåder i ena ljumsken och vidare upp genom kroppens nedre hålven. Pacemakern placeras med hjälp av en styrbar kateter i hjärtats högra kammare. Någon konventionell operation behövs således ej längre utföras men genomlysning med röntgen måste användas. I genomsnitt tar implantationen 27 minuter där den snabbaste endast tog 11 minuter. Ett par pacemakrar fick omplaceras under studien. Patienterna gick vanligtvis hem följande dag.

Batteriet är mindre än ett vanligt AAA batteri men lär räcka nio till 17 år. Via en kateter byts pacemakern ut då batteriet börjar ta slut.

Godkänd av EU

Pacemakern är formad som en liten cylinder och har en storlek som ett AAA-batteri. På grund sv sin placering, stimulerar den först höger kammare innan impulsen sprider sig över hela hjärtat. Företaget Nanostim har utvecklat den trådlösa pacemakern, en produkt som nu fått ett EU-godkännande. I Europa testas pacemakern vid sjukhus i Prag och i Amsterdam. Däremot har FDA i USA (Food and Drug Administration) ännu inte gett tillstånd till att rutinmässigt använda den nya pacemakern i USA.

Företaget Nanostim i Kalifornien är sedan två år tillbaka uppköpt för 123 miljoner dollar av det amerikanska pacemakerföretaget St Jude Medical, som fram till nyligen tillverkade pacemakersystem även i Sverige innan produktionen flyttade till Asien. Genom St Jude's dataprogram Merlin kan pacemakerns inställningar ändras genom programmering som vid ett vanligt pacemakersystem.

Sammanfattningsvis kan man nu inplantera en sk. enkammarpacemaker utan elektroder direkt i hjärtat. Ingreppet sker med kateterteknik, där den tunna, rörformade pacemakern sitter längst ut på kateterspetsen innan den frigörs i hjärtats högra kammarspets. Någon konventionell operation utförs således inte för att lägga in denna pacemaker.

Sedan världens fösta pacemaker inplanterades i Sverige 1958 är detta ytterligare en milstolpe inom hjärtsjukvården. Även om den nya, trådlösa pacemakern inte stimulerar hjärtat lika effektivt som en vanlig pacemaker med två eller tre elektroder, så är detta början på en ny epok inom artificiell stimulering av hjärtat. Inom några år kan förmodligen mer avancerade, trådlösa pacemakersystem inplanteras i hjärtat.

Thomas Fåhraeus, hjärtspecialist