Verka för nationell spridning av information och kunskap om onormal hjärtrytm

Ger kaffe hjärtklappning?

Hjärtklappning? Ta en kopp kaffe!

Mycket inom medicinsk vetenskap omprövas och kullkastas med jämna mellanrum. Ta nu t. ex. kaffe med koffein, som vi arytmiläkare har varnat patienter med hjärtklappning att använda i för stora doser för att undvika arytmi. Man har misstänkt att en del patienter med hjärtklappning från förmaken (supraventrikulär takykardi) läggs in på sjukhus för observation och behandling orsakad efter några koppar kaffe.

Nya studier visar motsatsen

Nya, vetenskapliga studier visar emellertid tvärtom! Kaffet verkar ha en viss skyddande verkan mot hjärtklappning. En studie visar att kaffedrickarna är färre än de som inte dricker kaffe, när de söker på akuten p.g.a. misstänkt hjärtklappning.

”Många människor tror att de får hjärtklappning av kaffe men egentligen finns det inga data som bevisar detta”, säger studiens ansvarige Arthur Klatsky från Oakland, USA. Man tog hänsyn till antalet koppar per dag, och jämförde med kontrollgrupper.

Under mina 25 år som arytmiläkare har jag alltid avrått arytmikänsliga patienter fråm att dricka kaffe. Nu kan man istället säga:
Hjärtklappning? Ta en kopp kaffe!

Källa: Cardiac Rhythm News, April nr 8 2010.