Verka för nationell spridning av information och kunskap om onormal hjärtrytm

Implanterbar defibrillator (ICD) kan stängas av med iPads Smart Covers magnetfodral!

Gianna Chien

I dagarna pågår en internationell hjärtkongress i Denver, USA (Heart Rhythm Society) för 8000 läkare. Vad som redan fått stor uppmärksamhet är en presentation av en 14-årig flicka, Gianna Chien, som på en plansch säger sig ha "upptäckt" att lägger man iPads2s magnetiska skyddsfodral Smart Cover precis över en patients implanterbara defibrillator (ICD) så störs ICD:ns funktion och kan t.o.m. tillfälligt stängas av hos 30% av testade patienter (26 volontärer med ICD). Vissa inopererade ICD gör dessutom att hjärtfrekvensen ökar något, ett sätt att med magnet kontrollera batteriets funktion. Avlägsnas magnetfodralet återgår ICD:n till normal funktion.

Man kan knappast påstå att detta är en ny upptäckt att en magnet påverkar en ICD och dessutom inopererade pacemakers. I stort sett alla patienter känner till att en magnet inte skall placeras intill deras ICD eller pacemaker.
High school-eleven Gianna Chiens (vars pappa är hjärtspecialist och elektrofysiolog och som hjälpt henne) presentation har dock en viktig poäng. Bärare av en ICD med ett Smart Cover-fodral, bör inte ligga ner och använda sin iPad. Skulle patienten somna och fodralets magnetkant lägger sig ovanpå deras ICD så kan den elektriska terapin stängas ned så länge magneten ligger kvar. Säkerhetsavståndet mellan en magnet och en ICD bör inte vara mindre än 15 cm.

I iPad2 finns en mycket svag magnet också, men den skall inte påverka en ICD eller pacemaker enligt Apple.