Verka för nationell spridning av information och kunskap om onormal hjärtrytm

Kontrollera din puls snabbt med mobilen!

Instant Heart Rate App

Du sitter i soffan och ser på TV eller tar en promenad. Kanske står du i en kassakö eller har gått till sängs för att sova. Plötsligt känner du lite yrsel, kanske känns det som om att du har fått hjärtklappning, du får svårt att andas eller några andra symptom uppträder. Dessa symtom kanske återkommer då och då. Läkarna hittar inga fel, hjärtat slår kanske normalt vid läkarkontrollerna.

Då kan det vara bra att ha Instant Heart Rate – en app i din smartphone, Android eller Iphone, som kan avslöja om du har normal eller onormal puls. Den finns i betalversion för 7 kronor eller gratis (med begränsad funktionalitet). Beskrivningen nedan gäller betalversionen.

Förvarningsarytmier

Upptäck själv om du har en onormal puls (arytmi) eller ej! Vissa arytmier kan vara en förvarning om att du kanske riskerar att få en livshotande arytmi. Eller har du fått ett sk förmaksflimmer dvs ojämn puls som kan komma anfallsvis eller pågår konstant. Utan mediciner finns då risk för stroke.

Film om appen

Att snabbt mäta pulsen själv

Just vid dina anfall med symtom vill man snabbt veta vilken hjärtfrekvens ditt hjärta har. Det är relativt få människor som kan räkna sin puls vid handleden enligt min erfarenhet. Den som är erfaren på egen pulsmätning vid t.ex. handleden behöver inte denna app.

Under många år har jag letat och testat olika mätare och pulsklockor men inte hittat någon perfekt för ”hemmabruk”. För motion finns många bra pulsmätare. De kräver nästan alla att man spänner fast ett band över bröstet med sändare till som skickar signaler till en speciell pulsklocka.

De flesta pulsräknare mäter den elektriska aktiviteten i hjärtat vid en sammandragning (kontraktion) och anger det som pulsen i antal slag/ minut. Några appar ”lyssnar” sig till frekvensen, vilket är svårare att använda och fungerar otillfredställande.

Under senaste månaden har jag testat appen: Instant heart rate tillsammans med iPhone 3G och funnit att den fungerar mycket bra och är lätt att använda. Den finns i en gratisversion eller en för 7 kronor som är något mer avancerad. De flesta har ju mobiltelefoner intill sig numera och appen ”Instant heart rate” (som även finns för Android) är perfekt för att kunna göra en pulsbedömning inom några sekunder. Lite träning behövs i början. Instruktioner finns dock på engelska.

Appen Instant heart rate på iPhone

Har du laddat ner appen Instant heart rate i din mobiltelefon (iPhone eller Android) kan du direkt kontrollera din pulsfrekvens. När du trycker på skärmen och öppnar appen så lyser en fotolampa intill fotolinsen på baksidan av din telefon.

Placera yttersta delen på ena pekfingret över lampan medan du håller mobilen med den andra. På skärmen visas ordet ”Measure” (mäter) upp och fotolampan tänds och dess ljus lyser genom fingret. Färgen ändras mellan hjärtslagen och appen registrerar färgändringen i blodet. En liknande funktion har pulsoximetri som mäter syrgashalten i blodet.

Du måste hålla fingret rätt och helt stilla så kommer din pulsfrekvens upp på displayen inom några sekunder. Du ser hur fort ditt hjärta slår. Ett blinkande hjärta på skärmen samt en ljudsignal visar att du gör rätt. Man kan även på samma skärm se en sk. pulskurva som visar om pulsen är jämn eller ojämn.

Med lite träning lär du dig snabbt att mäta pulsen med din mobiltelefon. Om du inte lyckas pröva olika tryck med fingret mot fotolinsen. Fingret skall ligga relativt lätt mot lampan och linsen och bägge skall täckas helt av fingret.

Pacemaker- och ICD patienter och Instant heart rate

För pacemakerpatienter och även ICD-bärare kan denna applikation användas och ge besked om rätt hjärtfrekvens. Den registrerar inte hjärtats elektriska aktivitet och störs således inte av impulserna från pacemakern eller defibrillatorn (ICD:n).

Vid de kliniska tester jag gjort på sjukhuset jämfördes Instant heart rate-appen mot en sk telemetri-EKG - övervakning som patienten var kopplad till. Av 20 patienter visade appen korrekt puls i 18 fall. I två fall fick vi ingen stabil siffra på pulsen.

För långsam eller för snabb puls?

Vid en mätning kanske siffran 32 BPM (slag per minut) kommer upp på skärmen. Föreligger samtidigt symptom kan pulsen vara alldeles för långsam. Trycker man på ”Store HR” (spara hjärtfrekvensen) så kan man visa sin läkare denna siffra. Så har du anfall med symptom på hjärtarytmi så kan du sannolikt erhålla information om att hjärtat slår fel eller ej. I detta fall skulle en pacemaker bota anfallen och ge normal en puls. Är pulsen kanske 180 slag per minut i vila bör man kontakta en läkare för bedömning av hjärtfunktionen.

Bakgrund till arytmikontroll
Vad är en arytmi? Väldigt få människor känner till detta begrepp. En arytmi kan lättast definieras som en onormal puls dvs. hjärtat slår för fort, för långsamt eller oregelbundet. Arytmibegreppet är tyvärr ganska okänt för allmänheten trots att nästan alla människor har en arytmi en eller flera gånger i livet.

Den vanligaste dödsorsaken i Sverige orsakas av hjärt-kärlsjukdomar. Hjärtinfarkter ligger ofta bakom denna dödsorsak men så är inte alltid fallet. Förmodligen orsakar hjärtarytmier kanske de flesta dödsfallen. Hjärtinfarkt kan direkt utlösa en letal arytmi som kammarflimmer eller asystoli. Andra hjärtsjukdomar kan också ge livshotande arytmier.

Förvarningsarytmier

De flesta arytmier är ”ofarliga” men kan kräva behandling. Blir du allmänpåverkad av din arytmi bör en hjärtspecialist bedöma din hjärtfunktion och sätta en diagnos på din onormala puls.

En del patienter får då och då en allvarligare kort arytmi som kan ge symtom som hjärtklappning, yrsel, det svartnar för ögonen, svimning, plötslig fysisk trötthet mm. Kan man registrera detta med sin mobiltelefon kan det ge värdefull information till läkaren som kan planera utredning och behandling snabbare. Anfall med kammartakykardi (snabb kammarfrekvens) kan vara en förvarning på ett kommande kammarflimmer. Långsam , ojämn puls kan vara första tecknet på skador i sinusknutan eller AV- noden som kan förvärras.

Livshotande arytmier

Kammarflimmer är en vanlig dödsorsak. Hjärtats bägge kammare rusar okontrollerat iväg och pumpfunktionen upphör genast. Det är vid kammarflimmer man måste använda en sk hjärtstartare(defibrillator) i kombination med hjärt-lungräddning. ”Heart rate appen” kan inte avslöja att kammarflimmer föreligger men man känner ingen puls på den medvetslösa patienten.

En elektrisk chock slår ut det elektriska kaos som föreligger i hjärtat. Men man har bara några minuter på sig innan obotliga hjärnskador inträffar. Med effektiv hjärtkompression kan tidsintervallet vara längre.

Livshotande arytmi kan också vara en asystoli. Hjärtat upphör plötsligt att slå beroende på någon defekt i hjärtats retledningssystem. En paus i hjärtrytmen kan uppstå under några sekunder, minuter eller för evigt.

Förmaksflimmer måste avslöjas!

Den vanligaste arytmin är förmaksflimmer vilket innebär att förmaken förlorar sin förmåga att pumpa blod till kamrarna. Förmaken står och ”darrar” pga. ett elektriskt kaos och oregelbundna elektriska impulser går ner till kamrarna som ger en oregelbunden puls. Olika studier visar att vid 70 års ålder har 5 – 20% av befolkningen förmaksflimmer.

Blodpropp och stroke

Förmaksflimmer i sig är inte livshotande. Men i och med att förmaken i praktiken står stilla så levrar sig blodet i förmaken och blodproppar kan lossna och pumpas ut i kroppens blodbana. Tyvärr kan en blodpropp gå upp i hjärnans blodkärl och leda till en stroke (slaganfall). För att förhindra det måste patienten medicinera med blodförtunnande medel t.ex. Waran.

Förmaksflimmer kan uppkomma redan i 40-årsåldern. Det behöver inte föreligga någon hjärtsjukdom som orsakar flimret.

Problemet är att många patienter inte märker att de har anfallsvis påkommande flimmer eller att de fått konstant flimmer. I dessa fall upptäcks flimret oftast i samband med en EKG- tagning. Andra patienter märker direkt när de får förmaksflimmer och får behandling i tid.

Förmaksflimmer är något svårare att registrera med ”Instant heart rate” men ibland kommer tre, fyra slag i relativt jämn takt. Pulskurvan kan sedan kanske visa att rytmen blir ojämn igen som är typiskt för förmaksflimmer.

Fakta och omdöme om appen Instant heart rate

Instant heart rate är en applikation som mäter pulsfrekvensen med analys av blodets färg. Den registrerar pulsen från 30 slag/minut till 180 slag/minut. Appen har redan sålts i fyra miljoner exemplar och finns både för iPhone och Android. Den har utvecklats av företaget Azumio Inc i Silicon Valley i Kalifornien. Den finns i en gratisversion och i en mer avancerad version för sju kronor.

Fördelar: Lätt att använda, billig, minneskurvor över uppmätt hjärtfrekvens, instruktioner medföljer.
Nackdelar: Finns ännu bara med engelsk text, i första början tar det några minuter innan man lär sig hur fingertoppen skall hållas mot linsen.

Övrigt

Under senaste veckorna har ett par liknande appar blivit tillgängliga, du kan söka under heart rate på din iPhone i App Store. Dessa appar är också gratis. Vi har ännu inte hunnit att testa dessa.

OBS: Några firmor avråder att använda dessa appar med pulsmätning för medicinskt bruk. De är framtagna för att användas vid motionsövningar mm.

Det är lätt att man gör felmätningar och drar felaktiga slutsatser. Personligen tycker jag att om man tränar upp sig att använda appen och får stabila pulskurvor så kan appen ge information om en arytmi föreligger eller ej.

Thomas Fåhraeus
Överläkare, specialist i kardiologi och rytmrubbningar på hjärtat, pacemaker- och ICD behandling.

Ytterligare läsning och länkar