Verka för nationell spridning av information och kunskap om onormal hjärtrytm

Kunskap i HLR gör skillnad

Livräddning gör större skillnad än du tror

Arrhythmia Alliance (Arytmialliansen) i England har gjort denna guide i hjärt-lungräddning (HLR) med en hjärtstartare. Vi har översatt texten till svenska och vår förhoppning är att dessa enkla riktlinjer kan vara till stöd och hjälp vid ett hjärtstillestånd. Skriv gärna ut bladet och lägg det så att människor kan läsa.

En nyhet inom HLR är att man inte längre först behöver bedöma om en puls finns eller inte. Att leta efter pulsen tar tid om man är oerfaren. Viktiga sekunder går förlorade. Vid ett hjärtstillestånd är det av största vikt att med kompressioner av bröstkorgsväggen få hjärtat att pumpa blod igen för att förhindra skador på hjärnan.

En annan viktig punkt att understryka är att moderna hjärtstartare har automatisk avkänning av en patients tillstånd och är mycket enkla att använda. Hjärtstartare kallas också defibrillatorer. De moderna hjärtstartarna benämns AED (automated external defibrillator) i guiden. Vet du var den närmaste defibrillatorn finns där du bor? Du kan enkelt ta reda på det här: www.hjartstartarregistret.se

Denna guide ersätter inte en träningskurs i HLR och hur man använder en hjärtstartare. Vik några timmar till att gå en kurs i HLR. Din kunskap och insats kan rädda livet på en medmänniska. Våren och sommaren är fina tider att ha kurser utomhus. Internetsök på "kurs HLR" och föreslå en HLR-kurs för chefen på din arbetsplats. En trevlig vår önskar Thomas Fåhraeus & Magnus Tamelander!

Kunskap gör skillnad

Plötsligt hjärtstopp

Tidig hjärt-lungräddning (HLR, eng. CPR) och en automatisk extern defibrillator (AED) kan göra en dramatisk skillnad i överlevnadchans.
Plötsligt hjärtstopp orsakas av onormal hjärtrytm till följd av förändringar i hjärtats elektriska system. Den vanligaste hjärtrytmrubbningen som leder till plötsligt hjärtstopp är ventrikelflimmer1 (VF). Under ventrikelflimmer upphör pulsen pga. okoordinerade, snabba ryckningar i hjärtat som inte kan pumpa runt blodet i kroppen. Varje minut efter ett plötsligt hjärtstopp minskar chansen att överleva med 7-10%. Tidiga åtgärder för att förhindra dödsfall vid plötsligt hjärtstopp gör stor skillnad. Din kunskap i HLR och i att använda hjärtstartare kan rädda liv.

Överlevnadskedjan – följ länkarna

Överlevnad vid HLR är beroende på ett antal kritiska länkar i Överlevnadskedjan:

  • Ring 112.
  • Påbörja tidig HRL och vinn viktig tid.
  • Tidig defibrillation: hitta och använd en AED så snart som möjligt och starta hjärtat igen.
  • Ge eller ordna med akutvård snarast möjligt.

Aktiva närvarande medmänniskor är livsviktiga för de tre första länkarna i Överlevnadskedjan.

Tidig HLR – hjärtlungräddning

HLR bör ges till alla som har kollapsat som inte svarar på tilltal och inte andas.

HLR innebär att ge bröstkompressioner när någon kollapsar på grund av plötsligt hjärtstopp. Hjärtat fungerar som en pump när den komprimeras och driver runt blodet i kroppen tills räddningstjänsten anländer. Inblåsningar – dessa utförs endast om hjärtlungräddaren är både utbildad och vill – gör att syre kommer in i blodet. HLR är avgörande för att vinna viktig tid innan hjärtat kan återstartas med en hjärtstartare (AED).

Tidig defibrillation med AED

En automatisk hjärtstartare (automated external defibrillator, AED) är en modern bärbar enhet som automatiskt kan chocka en hjärta tillbaka i rytm innan räddningstjänsten anländer. När den aktiverats guidar hjärtstartaren användaren genom varje steg av hjärtstartsprocessen genom talad röst och visuella kommandon på AED:n.

Vem som helst kan använda en modern hjärtstartare!
Att använda en modern helautomatisk hjärtstartare är lätt och kan inte orsaka någon skada om instruktionerna följs. Det Europeiska HLR-rådet slår fast att automatisk hjärtstartare är säkert och effektivt att använda för alla och därför inte ska begränsas till endast HLR-utbildade. Den automatiska hjärtstartaren analyserar hjärtats rytm och kommer bara ge en chock om det behövs och om ingen risk föreligger. Det innebär att vem som helst kan använda en automatisk hjärtstartare i trygg förvissning om att de bara kan hjälpa och aldrig skada. Alla bör bekanta sig med modern hjärtstartare och lära sig hur de fungerar och hur lättanvända de är.

Hur kan HRL och AED göra skillnad?
Tidig defibrillering med en hjärtstartare vid ventrikelflimmer (VF) är det enda sättet att återupprätta hjärtats naturliga rytm efter ett plötsligt hjärtstopp. HLR är nödvändigt för att hålla patienten vid liv och pumpa runt blodet tills hjärtrytmen återställs. Det är därför viktigt att hjärtstartare är offentligt tillgängliga för alla oavsett tid på dygnet. Vill du veta var din närmaste hjärtstartare finns och har Internet, besök www.hjartstartarregistret.se

Om någon kollapsar så följ dessa enkla steg ...

guide i hjärt-lungräddning (HLR) med en hjärtstartare 2
Filer och dokument