Verka för nationell spridning av information och kunskap om onormal hjärtrytm

Lär känna Din puls i England under arytmiveckan 2010!

Arytmiveckan 2009

Förra året anordnades en arytmivecka i hela England, med över 1000 arrangemang med temat arytmier i centrum. Allmänheten fick pröva på att defibrillera på försöksdockor, hjärtkompression lärdes ut, publikationer delades ut om olika arytmier mm. Man delade ut cirka 350 000 ”Pulse Check Cards” en liten kreditkortstor broschyr hur man tar sin puls och även andras. Veckan anordnades av engelska Arrhythmia Alliance tillsammans med olika hjärtorganisationer.

Regelbundna pulsundersökningar samt akut pulskontroll

Pulskontroll, som tidigare alltid gjordes, har fallit i glömska och denna lilla undersökning kan faktiskt rädda liv! Kanske upptäcker Du att Du har förmaksflimmer (oregelbunden puls) eller korta hjärtrusningar. Bägge är tillstånd som bör utredas och kanske behandlas. Vid akuta tillstånd skall man alltid omedelbart leta efter pulsen. Om man tränar då och då på sig själv går det lättare att undersöka en akut påverkad patient. Känner man att pulsen är lugn och regelbunden kan man ta det lite lugnare och undersöka den påverkade vidare. Är däremot pulsen svag eller inte går att hitta, måste man genast ta ställning till hjärt-lungräddning med bl a hjärtkompression och andningshjälp och kalla på mer hjälp.

Roger Moores eller Thomas Fåhraeus pulsfilm?

Svenska Arytmi-Alliansen har gjort en kort instruktionsfilm och lagt den på YouTube. Strax efter slog James Bond till. Sir Roger Moore, som har en pacemaker, gjorde också en inspelning på YouTube hur man mäter sin puls allt i Arrhythmia Alliance regi. Vi i Sverige har haft ungefär 600 besökare på YouTube vid dagens datum medan Sir Roger har haft 5035 tittare. Sök på hans namn, så hittar Du instruktionsfilmen. England har ju ungefär 10 gånger större befolkning än Sverige ... Du kan se dem båda längst ned på denna sida.

Ny arytmivecka i England även detta år

Även detta år skall engelska Arrhythmia Alliance anordna en arytmivecka i England den 7 – 13 juni. Många volontärer, inte minst från sjukvården, undervisar allmänheten i arytmivård, diagnosteknik och olika behandlingar. Förra året fick Sverige vara med att inviga arytmiveckan från det pampiga parlamentshuset i London. Kanske skulle vi ha en arytmivecka i Sverige med föredrag, praktisk undervisning av olika moment, visa hur externa defibrillatorer skall användas på idrottsanläggningar, flygplatser och andra välbesökta ställen.

Thomas Fåhraeus pulsfilm

James Bonds, förlåt, Roger Moores pulsfilm