Verka för nationell spridning av information och kunskap om onormal hjärtrytm

Så gör du vid ett hjärtstopp – nya regler för HLR år 2010

I år 2010 har det kommit nya riktlinjer från AHA och ERC för hur du skall gå tillväga vid ett hjärtstillestånd. Att försöka återuppliva en människa som plötsligt fått hjärtstopp har nu blivit lättare. Även personer som ej gått HLR-utbilding kan nu lättare följa de nya instruktionerna. Skillnaden mot tidigare riktlinjer är att hjärtkompressionernas betydelse betonas – på inblåsningarnas bekostnad. Kan du göra inblåsningar, eller har hjälp av andra, så gör det. Annars ska du koncentrera dig på hjärtkompressionerna.

I exemplet nedan utgår vi från att en vuxen person i din närhet faller ihop och blir medvetslös på golvet eller marken.

1. Starta

 • Ropa genast efter hjälp.
 • Gå ner på knä bredvid den medvetslösa personen i höjd med bröstkorgen.

2. Någon puls?

 • Ta tag i personens axlar och ruska honom och ropa: "Är du vaken, är du okej?"
 • Om inga livstecken finns måste du ta reda på det ett hjärtstopp eller en "vanlig" svimning. Det måste du avgöra helst inom några sekunder.

Det snabbaste sättet är att leta efter pulsen. Leta vid handleden eller på halsen eller i ljumsken.

 • Hittar du ingen puls och personen fortfarande är livlös, starta en återupplivning!

Ta befälet och dela ut arbetsuppgifter till de som finns runt omkring. Ropa: "Du där ring 112 och säg att vi har ett hjärtstopp." – "Leta efter en hjärtstartare!" (Defibrillator)

 • Böj huvudet bakåt för att öppna andningsvägarna.

Vänta inte på att någon utbildad hjärt-lungräddare skall komma fram. Finns en så kommer han/hon att spontant att hjälpa dig och kanske ta över.

 • Handla beslutsamt.

3. Starta återupplivningen

 • Om du inte hittar någon puls starta genast hjärtkompressioner 100 gånger per minut.

Sätt bägge händerna på varandra mitt på bröstkorgen över bröstbenet och tryck ner bröstkorgen ca 4-5 cm hårt. Du skall ungefär göra 100 nedtryckningar (kompressioner) i minuten. Det är nästan två i sekunden. Lyft snabbt upp händerna så att bröstkorgen kan resa sig. Tryck därefter ner den igen. Räkna gärna för dig själv antalet kompressioner.

 • Efter 30 kompressioner skall du eller någon bredvid göra två inblåsningar i munnen – (30:2).

Detta skall göras om du eller någon annan är tränad i HLR (Hjärt-lungräddning). Är du eller de andra omkring otränade, strunta i inblåsningarna! Det finns syre i blodet för några minuter framåt.

 • Välj ut någon som står bredvid som kan avlösa dig.

Det är mycket tröttsamt att ge hjärtkompressioner. Man orkar en till två minuter. Kontrollera gärna varandra att bröstkorgen komprimeras kraftigt.

4. En hjärtstartare kommer på plats

Har du tur hittar man en hjärtstartare.

 • Be någon slita isär skjortan eller dra upp tröjan så att bröstkorgens hud blir bar.

Fortsätt hela tiden med hjärtkompressionerna.

 • En annan person öppnar hjärtstartaren och tar fram de två klisterplattorna som enligt instruktionen fästs på var sin sida om bröstkorgen.

Hjärtstartaren har en bild över detta och en inspelad röstinstruktion.

 • När plattorna sitter fast på bröstet sker genast en analys om en hjärtrusning (kammarflimmer) föreligger eller ej. Om så är fallet behöver en elektrisk chock ges.

Nu först måste kompressionerna upphöra några sekunder. Detta talar hjärtstartaren om och säger till att man inte skall röra patienten under det ögonblick chocken ges. Obs. Hjärtkompressionerna måste pågå hela tiden med endast några sekunders avbrott när chocken utlöses. Hjärtstartaren varnar dig precis innan den ger chock.

 • Direkt efter chocken återupptas kompressionerna.

Förvänta dig inte att personen vaknar upp direkt efter chocken. Även om hjärtat börjar slå normalt igen tar det någon minut innan blodcirkulationen i kroppen kommer igång i en del fall.

 • Så fort chocken är given fortsätter du direkt med hjärtkompressionerna i två minuter tills en eventuell ny chock måste ges.

Automatiken i hjärtstartaren kollar detta. Lyssna på röstinstruktionerna.

 • Om personen börjar titta upp eller röra på sig be någon kolla pulsen. Känner man pulsen och den livlöse vaknar upp avbryt hjärtkompressionerna.
 • Håll koll på att en puls finns.

5. Ambulans och sjukvårdspersonal kommer

När sjukvårdspersonal anländer till platsen tar de över den fortsatta handläggningen. Det finns nu olika alternativ beroende på personens tillstånd och det bestämmer sjukvårdspersonalen.

6. Efteråt

Du som skött eller medverkat vid återupplivningen kan ofta behöva prata direkt med någon runt omkring. Många hjärt-lungräddare är skakade, ibland psykiskt chockade och man måste tänka på att ta hand om dem. När ambulansen åkt iväg har jag sett livräddare börja gråta och hela tiden ifrågasatt om de gjort rätt under återupplivningen.

Dessutom finns ofta någon anhörig eller vän till den drabbade kvar på platsen. Ibland kan de följa med ambulansen ibland inte. Naturligtvis måste man ta hand om dem också.

7. Att tänka på

 • Om du känner en normal puls så koncentrera dig på andningen och överväg att lägga patienten i stabilt sidoläge (framstupa sidoläge).
 • Risk för kräkning finns och ligger personen på rygg kan den kvävas.
 • Kontakta 112 och fråga om råd eller beställ ambulans.

Tidigare skulle man lyssna efter andningsljud vilket tar tid och är svårare. Även en person med hjärtstopp kan ta några andetag som kan lura dig.

En vanlig uppfattning bland allmänheten är att när de ser någon vingla till och falla ihop är att personen är kraftigt berusad. Utgå aldrig från det. Det kan du avgöra när du sitter bredvid personen och eventuellt känner lukten av alkohol men ändå känner en puls. Lägg personen i framstupa sidoläge då risk för kräkningar finns.

Om man skall ge hjärtkompression måste underlaget vara hårt. Ligger den livlöse i sängen, dra ner personen försiktigt på golvet. Akta huvudet.

Kom ihåg att cirka 40% av befolkningen svimmar en eller flera gånger under livet. Några anser att cirka 10% av dessa svimmar pga. rytmrubbningar på hjärtat. Läs mer om det här.

Är man ensam på platsen med den pulslöse personen är det svårt. Man ropar på hjälp men ingen kommer. Har du mobiltelefon, ring genast 112. Starta så fort som möjligt med kompressionerna. I genomsnitt kan det ta det 13- 14 minuter innan ambulansen kommer.

Bjärred 24 oktober 2010
Thomas Fåhraeus
Överläkare i kardiologi
Ordförande i Svenska Arytmialliansen
Medlem i ERC (European Resusciation Council)

Ytterligare läsning och länkar