Verka för nationell spridning av information och kunskap om onormal hjärtrytm

Patienter mår sämre av polikliniska operationer pga för lite information

Bekvämt och bra att få sin pacemaker implanterad under en och samma dag? Snabbt hem till den egna sängen istället för att ligga kvar på en sjukhussal! Kanske, kanske inte. En artikel i Sydsvenskan publicerades nyligen med forskningsresultat från Skövde där man studerat effekter av sk dagkirurgi. Fördelarna är lätta att inse. Sjukhuset spar pengar, fler bäddar blir tillgängliga och sjukhuset kan ta emot fler patienter och därmed korta köerna.

Men många patienter kan drabbas av långvarig, ihållande smärta efter sin operation. Detta anses delvis bero på bristande information till patienten hur hon/han skall klara sig själv hemma efter operationen. Helena Rosén vid Institutionen för vård på Högskolan i Skövde, visar med sin forskning att var tredje patient har kvarvarande smärtor och besvär trots löften om att första veckan är värst. Patienterna kan t.ex. ha smärtor i mer än tre månader efter ingreppet. Den professionella vården flyttas över på patienten och anhöriga. Enligt artikeln har Helena Rosén forskat på patienter som genomgått ögonkirurgi eller åderbråcksoperationer.

I detta forum kan man då stillsamt undra hur de polikliniska dvs. dagopererade pacemakerpatienter mår veckorna efter ingreppet då de i många fall bara stannar några timmar på sjukhuset? Har du egna erfarenheter, skriv gärna i forumet på www.pacemaker-info.se eller om du vill vara helt anonym så skicka ett mail via kontaktsidan.

Personligen har jag upplevt att det ofta är en stor tidspress på personalen vid dagkirurgi. På en del sjukhus är det samma kirurg som utför alla operationer som t.ex. pacemaker- och ICD inläggningar. Efter en operation skall operatören skriva en operationsberättelse, skriva in den nya patienten och hinna säga adjö till den nyss opererade.

I Lund har vi god hjälp av våra pacemaker-ICD- sköterskor, som programmerar och ställer in respektive implanterad dosa. Samtidigt informeras patienten om hur op.såret skall skötas mm. Men tiden är ofta knapp för alla inblandade och som vi alla vet ökar belastningen på personalen inte minst pga. aktuella besparingar inom sjukvården.

Ytterligare läsning och länkar