Verka för nationell spridning av information och kunskap om onormal hjärtrytm

Registrera dina hjärtklappningsbesvär!

Registrera dina hjärtklappningsbesvär!

I samarbete med Arytmialliansen i England finns nu en utformad checklista för patienter som har rytmrubbningar på hjärtat. Vi har översatt den till svenska och den hjälper dig att framföra dina upplevelser och symptom inför ett kommande läkarbesök antingen hos en allmänläkare eller en hjärtspecialist (kardiolog). Listan hjälper dig att inte glömma att framföra något viktigt.

Du kan antingen skriva ut checklistan som den är och fylla i den med en vanliga penna. Eller öppna checklistan (som är en PDF-fil) i Acrobat Reader och fylla i den på skärmen och sedan skriva ut den. Kryssa för det som gäller dig. Ta med listan vid läkarbesöket.

Filer och dokument
Dokument: