Verka för nationell spridning av information och kunskap om onormal hjärtrytm

Svenska Arytmialliansen fyller två år!

Det är dags för ett något sent två årsjubileum! Svenska Arytmialliansen har varit i gång drygt ett par år nu. Som du märkt kommer artiklarna lite periodiskt, men jag skall försöka bättra mig och skriva mera regelbundet om vad som händer på arytmifronten. För mycket händer i frontlinjen hela tiden.

Magnus Tamelander, hjälpsam webbarkitekt, kommer att fortsätta att sköta teknik, copywriting och utformningen av sidorna. Det är en betydelsefull uppgift för att sidorna skall bli attraktiva och lättlästa. Magnus ansvarar även för vår ”systersida”: www.pacemaker-info.se

Glöm inte bort att du kan förstora texten för sidans övre högra hörn om du tycker att det är svårt att läsa.

Under två år har vi berört följande ämnen:

 • Arytmier, olika behandlingsalternativ.
 • Hur du tar pulsen med YouTub- presentation.
 • Arytmialliansen i England (Arrhythmia Alliance).
 • Är du en arytmipatient?
 • Orsaker till arytmier ( Vad har jag för arytmi?)
 • Checklista för er med yrsel, svindel eller svimning.
 • Implanterbar loop- recorder ( Upptäcker och avslöjar arytmityp).
 • Vasovagal syncope (En vanlig typ av svimning beskrivs).
 • Har jag förmaksflimmer eller inte?
 • Arytmimötet i Stockholm januari 2010.
 • ICD- seminarium i Lund.
 • Ger kaffe hjärtklappning?
 • Nytt om förmaksflimmer.
 • Kardiovaskulära vårmötet i Göteborg april 2010.
 • Lär känna din puls under arytmiveckan i England 2010.
 • Förmaksflimmer-skillnaden mellan kvinnor och män
 • Har du en pulsklocka?
 • Arytmialliansen sprider sig i Norden.
 • Förmaksflimmer, pulstagning och pulsklocka.
 • Hjärtstopp och hjärtstartare.
 • Så gör du vid hjärtstopp-nya regler för HLR år 2010.
 • Kontrollera din puls snabbt med mobilen.
 • Hur du använder en hjärtstartare!
 • Publikationer om förmaksflimmer från AFA, England. 16 kapitel om förmaksflimmer, Thomas Fåhraeus medförfattare.

Vill du att vi tar upp något speciellt ämne så hör gärna av dig!
Thomas Fåhraeus, Lund

Arytmi-Alliansen är en ideell organisation som är registrerad hos Skatteverket. Har du haft nytta eller uppskattar Arytmialliansen och vill donera ett mindre belopp, så är vårt bankgironummer SEB 669-3907. V.G. skriv ”Donation till S-A-A” ) på talongen. Pengarna går oavkortat till hjälpmedel för att öka spridningen av kunskap och förståelse om arytmier till allmänheten via artiklar, föredrag, annonsering och YouTube-inspelningar.