Verka för nationell spridning av information och kunskap om onormal hjärtrytm

Träning för hjärtat kan skada hjärtat!

Dags att lägga långdistansskorna på hyllan?

En färsk studie publicerad i den ansedda medicinska tidskriften European Heart Journal visar att intensiv, kontinuerlig träning snarare skadar hjärtat än stärker det. Vid en studie på 40 elitidrottsmän, som undersöktes före och efter en veckas intensiv träning fann man att höger kammare kan ta skada redan efter en kort intensiv träningsperiod. Man mätte hjärtenzymer i blodet, använde ultraljud och MRI. Höger kammares pumpfunktion minskade efter en veckas träning. Hjärtenzymer ökade i blodet som tecken på hjärtskada. Man fann t.o.m. ärrbildning i högerkammarväggen på hjärtat hos 12% av. Vänster kammare tog ingen skada. Efter en viloperiod återhämtade sig höger kammare igen.

Så kallad intensiv cardioträning med långdistanslöpning är inget man rekommenderar till dem som är rädd om sitt hjärta. Under året 2006 gjordes flera studier på maratonlöpare. Efter ett Boston Maratonlopp gjordes ultraljud på hjärtat och många löpare uppvisade sk. dysfunktion av höger kammare vilket innebär att kammaren inte fungerar normalt. Pumpfunktionen var nedsatt. Här var skadorna bestående.

Är du med i 100 Maraton Club och har sprungit mer än 100 maratonlopp? Då bör du undersöka ditt hjärta. Vid studier fann man att 50% av löparna i den exklusiva klubben hade försvagad högerkammare med nedsatt pumpfunktion som följd. De mest skadade fanns hos dem som tränade hårdast.

Skador på höger kammares muskulatur kan vara allvarliga på grund av att de kan ge upphov till farliga arytmier. Vid skador i kammarväggen blir den elektriska aktiviteten något instabil i höger kammare vilket kan inducera en hjärtklappning, kammartakykardi.

Vi talar om extrem, intensiv träning med långa träningspass. För dig som tränar i lagom takt (kan någon definiera det?) finns inga varningstecken. Tvärtom daglig motion är mycket bra för hjärtat enligt alla artiklar. Som vanligt kan man använda de slitna termerna "less is more" eller lagom är bäst.

Ytterligare läsning och länkar