Verka för nationell spridning av information och kunskap om onormal hjärtrytm

Upptäck förmaksflimmer själv!

Vi har tidigare beskrivit förmaksflimmer på hjärtat och hur flimret behandlas. I Sverige beräknas cirka 200 000 människor ha diagnostiserat förmaksflimmer. Dessutom beräknar man att det finns omkring 50 000 – 100 000 oupptäckta fall. Då risken för stroke ökar, om förmaksflimmer inte behandlas med bloduttunnande medicin, är det viktigt att spåra de patienter som har denna rytmrubbning.

Många patienter har inte förmaksflimmer konstant utan attackvis under kortare eller längre perioder. Vid en vanlig EKG-kontroll kan hjärtat slå helt normalt dvs. EKG avslöjar inget flimmer.

Under senaste åren har det kommit nya produkter som gör att patienten själv kan utföra EKG-registrering. EKG-apparaten tas fram vid symptom eller vid dagliga rutinkontroller om misstanke på arytmi finns. Sjukhus och vårdcentraler lånar ut dessa EKG-apparater till patienter under ett par veckor.

En populär och lättskött apparat är en tum-EKG-enhet från företaget Zenicor. Den lilla sladdlösa dosan kan lätt plockas fram vid symptom eller för rutinkontroll. Man trycker endast på startknappen och följer den instruktionen som visas på den digitala skärmen. Bägge tummarna sätts på två metallplattor på var sin sida som bilden visar.

zenicor-1-flat.jpg

Patientens EKG registreras under 10, 20 eller 30 sekunder beroende på inställning. Man kanske föreslår två EKG-kontroller per dygn, t.ex. morgon och kväll. Zenicor har en minneskapacitet för cirka 200 EKG-registreringar. Enheten drivs med tre standardbatterier typ AA. Patienten kan inte själv se sitt EKG, vilket undviker felbedömningar och missförstånd. När Zenicor lämnas tillbaka till vårdinrättningen, sker en analys i en databas och EKG visas på en dataskärm. Behandlande läkare kan se EKG-registreringen och bedöma om t.ex. episoder med förmaksflimmer föreligger eller inte. Många sjukhus och vårdinrättningar i Sverige använder numera Zenicors tum-EKG för att upptäcka ev. rubbningar i hjärtrytmen. Misstänker du att du har attacker med hjärtklappning kontakta på din sjukvårdsenhet.

Andra bärbara EKG-system är t ex AliveCor som utnyttjar Apples iPhone 4/4S och 5. Man köper ett plasthölje med två elektrodplattor på och trycker fast sin iPhone i detta fodral. Mobilens baksida med elektroderna trycks mot hjärttrakten på bröstet. Registreringen börjar. Mobilen måste laddas med en AliveCor app som erhålls via Apple App store för att fungera. För närvarande finns AliveCor endast tillgänglig i USA, England och på Irland. En nackdel är att iPhone-mobiler ändrar storleken i nyare modeller som inte passar i plasthöljet.

Andra portabla enheter är på gång. Det är viktigt att de kontrolleras med en adekvat utvärdering för att en korrekt diagnos skall kunna ställas.

Thomas Fåhraeus

Ytterligare läsning och länkar