Verka för nationell spridning av information och kunskap om onormal hjärtrytm

Paroxysmalt förmaksflimmer

Förmaksflimmer – vad är det och hur hur upptäcker man det? Del 2

Förekomst

Förmaksflimmer är en onormal rytmrubbning (arytmi) på hjärtat som drabbar de bägge förmaken. Man kan inte ha flimmer i enbart ett förmak. Förmaksflimmer är den vanligaste rytmstörningen, arytmin, som förekommer. I Sverige har hundratusentals patienter förmaksflimmer.

Flimret kan debutera redan i tidig medelålder. När man kommer upp i 75-80 års ålder brukar 5-10% av befolkningen ha förmaksflimmer. Somliga forskare kallar det ett fenomen i det naturliga åldrandet som t ex slitna leder, sämre hörsel och syn mm.

Prenumerera på innehåll