Verka för nationell spridning av information och kunskap om onormal hjärtrytm

Hjärtinfarkt

Plötslig död på fotbollsplan – vad händer i hjärtat?

För några dagar sedan avled ytterligare en spelare i samband med en fotbollsmatch, Piermario Morosini. Han kollapsade på gräsplanen, försökte resa sig men blev liggande. Man ser på bilder att den första sjukvårdaren som når fram till honom genast känner på halspulsådern efter någon puls, ett tecken på att Morosini inte längre är kontaktbar. Hjärt-lungräddning påbörjas, en defibrillator förs fram, men hans liv går inte att rädda.

Vad hände egentligen med Morosini där ute på fotbollsplan, fick han en stroke eller var det hjärtat som stannade?

Boktips: Vad läkaren inte berättar för dig ...

What Your Doctor may not tell you about Heart Disease

Läs en bok och undvik att få hjärtinfarkt! Nyligen publicerade den kände amerikanske hjärtläkaren Mark C. Houston, och två medförfattare, sin bok med den underfundiga titeln "What Your Doctor may not tell you about Heart Disease." Utgiven för någon månad sedan har den redan prisats som en betydelsefull bok vad beträffar kunskap till allmänheten om sjukdomar i hjärtats kranskärl.

Doktor Houston förklarar att det inte räcker med att stirra sig blind på välkända orsaker till hjärtinfarkt som rökning, fetma, kolesterol, högt blodtryck och diabetes. Det är ju dessa fem faktorer som våra läkare brukar sikta in sig på vid behandlingen mot att förebygga en hjärtinfarkt.

Prenumerera på innehåll