Verka för nationell spridning av information och kunskap om onormal hjärtrytm

Träning

Träning för hjärtat kan skada hjärtat!

Dags att lägga långdistansskorna på hyllan?

En färsk studie publicerad i den ansedda medicinska tidskriften European Heart Journal visar att intensiv, kontinuerlig träning snarare skadar hjärtat än stärker det. Vid en studie på 40 elitidrottsmän, som undersöktes före och efter en veckas intensiv träning fann man att höger kammare kan ta skada redan efter en kort intensiv träningsperiod. Man mätte hjärtenzymer i blodet, använde ultraljud och MRI. Höger kammares pumpfunktion minskade efter en veckas träning. Hjärtenzymer ökade i blodet som tecken på hjärtskada. Man fann t.o.m. ärrbildning i högerkammarväggen på hjärtat hos 12% av. Vänster kammare tog ingen skada. Efter en viloperiod återhämtade sig höger kammare igen.

Prenumerera på innehåll