Verka för nationell spridning av information och kunskap om onormal hjärtrytm

Piermario Morosini

Plötslig död på fotbollsplan – vad händer i hjärtat?

För några dagar sedan avled ytterligare en spelare i samband med en fotbollsmatch, Piermario Morosini. Han kollapsade på gräsplanen, försökte resa sig men blev liggande. Man ser på bilder att den första sjukvårdaren som når fram till honom genast känner på halspulsådern efter någon puls, ett tecken på att Morosini inte längre är kontaktbar. Hjärt-lungräddning påbörjas, en defibrillator förs fram, men hans liv går inte att rädda.

Vad hände egentligen med Morosini där ute på fotbollsplan, fick han en stroke eller var det hjärtat som stannade?

Prenumerera på innehåll