Verka för nationell spridning av information och kunskap om onormal hjärtrytm

HCR 2013

Arytmialliansen, bakgrund och vad händer i höst?

HCR 2013

Efter ett sommaruppehåll fortsätter Svenska Arytmialliansen att publicera olika inlägg på denna webbsida med sammanfattningar och nyheter inom arytmivården. Den svenska organisation Arytmialliansen kommer ursprungligen från den engelska Arrhythmia Alliance. Huvudsyftet med organisationen är att informera och hjälpa patienter, anhöriga samt allmänheten om sjukdomar i hjärtat som i sin tur leder till onormala pulsstörningar vilket benämns arytmier på fackspråk.

Egentligen startade allt med en mer allmän upplysning om hjärtarytmier redan 1993 av Trudie Lobban en driftig, engelsk kvinna, som först byggde upp organisationen STARS (Syncope Trust And Reflex anoxi Seizures). I korthet informerar och hjälper STARS patienter som har oklara svimningsattacker. Hennes motivation att starta denna upplysningskampanj berodde på att hennes treåriga dotter haft svåra anfall med svimningar, som feltolkades som epilepsi. Först tre år senare fann man att barnets hjärta stannande till under sekunder till någon minut. Implantationen av en pacemaker gjorde barnet friskt.

Prenumerera på innehåll