Verka för nationell spridning av information och kunskap om onormal hjärtrytm

Zenicor

Upptäck förmaksflimmer själv!

Upptäck förmaksflimmer själv!

Vi har tidigare beskrivit förmaksflimmer på hjärtat och hur flimret behandlas. I Sverige beräknas cirka 200 000 människor ha diagnostiserat förmaksflimmer. Dessutom beräknar man att det finns omkring 50 000 – 100 000 oupptäckta fall. Då risken för stroke ökar, om förmaksflimmer inte behandlas med bloduttunnande medicin, är det viktigt att spåra de patienter som har denna rytmrubbning.

Många patienter har inte förmaksflimmer konstant utan attackvis under kortare eller längre perioder. Vid en vanlig EKG-kontroll kan hjärtat slå helt normalt dvs. EKG avslöjar inget flimmer.

Under senaste åren har det kommit nya produkter som gör att patienten själv kan utföra EKG-registrering. EKG-apparaten tas fram vid symptom eller vid dagliga rutinkontroller om misstanke på arytmi finns. Sjukhus och vårdcentraler lånar ut dessa EKG-apparater till patienter under ett par veckor.

Prenumerera på innehåll