Verka för nationell spridning av information och kunskap om onormal hjärtrytm

Svimning

Kortvarig medvetslöshet på grund av alltför dålig hjärngenomblödning.

Hur du använder en hjärtstartare!

Din insats kan rädda liv!

Bedömning av en medvetslös person:

Om du ser en person sjunka ihop utan yttre anledning och blir liggande medvetslös på golvet eller marken, gå snabbt fram till honom/ henne och gör snabbt en bedömning om hur personen mår.

Rulla över personen på rygg, skaka och ruska och se om personen kan vakna upp. Om inte, ropa på hjälp och be att någon ringer efter en ambulans. Kommer folk till hjälp, fråga om någon vet var en hjärtstartare finns. Börja leta efter eventuell puls vid handleden, på halsen eller i ljumsken.

Vasovagal synkope

Vasovagal synkope (synkope = svimning) är en medicinsk term som betyder att man svimmar på grund av att hjärnan får för lite blod. Genom blodtrycksfall och/eller långsam puls blir blodförsörjningen till hjärnan helt enkelt för dålig och det brukar leda till en vanlig typ av svimning som i Sverige kallas för vasovagal synkope. Det finns många olika namn för detta tillstånd men vi håller oss till vasovagal synkope som förkortas VVS i engelskan.

Vasovagal synkope är ett övergående tillstånd och patienten är endast avsvimmad några sekunder upp till ett par minuter.

Implanterbar Loop Rekorder – ILR

Om Din läkare inte kan finna orsaken till Dina symptom med hjärtklappning, yrsel eller kanske svimning genom de vanligaste metoderna: ett standard- EKG, 24-timmars bandspelar-EKG och kanske ett arbets-EKG kan man överväga att implantera en så kallad loop rekorder (ILR).

En ILR-dosa registrerar hjärtrytmen i form av ett EKG i flera månader och t.o.m. upp till tre år. Om Du sällan har några symptom (kanske högst en gång i månaden) är detta ofta en utmärkt lösning för att finna diagnosen till Dina besvär. Om Du t.ex. svimmar av oklar anledning kan man avläsa Din ILR och se på EKG vad som händer med hjärtat när Du svimmar.

Checklista för yrsel, svindel eller svimning

Att finna orsaken till yrsel och svimning är inte alltid lätt. Bägge symptomen är vanliga och det kan ta lång tid innan orsaken till yrsel eller svimningsepisoder kan bestämmas och behandling påbörjas.

I denna artikel tar vi upp orsakerna till ovan nämnda symptom och i denna skrift finns också en slags checklista som Du kan fylla i om Du haft en yrselattack eller svimmat. Om någon anhörig eller annan person har sett hela förloppet kan han/hon hjälpa dig att fylla i frågorna.

Uppgifterna kommer att ligga till grund för läkarnas bedömning om vad som kan ha orsakat Dina symptom. Ofta är det lite av ett detektivarbete att finna ledtrådarna som ger diagnosen.

Prenumerera på innehåll