Verka för nationell spridning av information och kunskap om onormal hjärtrytm

Sjuka sinusknutans syndrom

En sjuk sinusknuta (eng. Sick Sinus Syndrome) kan leda till att impulsbildningen kan bli för långsam, oregelbunden, pulsen ökar inte vid ansträngning och ibland upphör impulsgivningen från sinusknutan. Som nämts stannar hjärtat utan impulsstimulering, men lyckligtvis finns en s.k. ersättningsrytm, som uppstår tack vare att elektriska urladdningar sker från andra områden i hjärtat. Dessa områden kan ofta hålla igång hjärtat även om pulsen ibland är mycket långsam och rädda patienten tills en pacemaker implanterats.

Vasovagal synkope

Vasovagal synkope (synkope = svimning) är en medicinsk term som betyder att man svimmar på grund av att hjärnan får för lite blod. Genom blodtrycksfall och/eller långsam puls blir blodförsörjningen till hjärnan helt enkelt för dålig och det brukar leda till en vanlig typ av svimning som i Sverige kallas för vasovagal synkope. Det finns många olika namn för detta tillstånd men vi håller oss till vasovagal synkope som förkortas VVS i engelskan.

Vasovagal synkope är ett övergående tillstånd och patienten är endast avsvimmad några sekunder upp till ett par minuter.

Prenumerera på innehåll