Verka för nationell spridning av information och kunskap om onormal hjärtrytm

Bandspelar-EKG

Bandspelar-EKG, långtids-EKG-registrering, Holter-EKG, är en registrering av hjärtats elektriska aktivitet under en längre tidsrymd, ett eller flera dygn. Den används främst vid kartläggning av tillfälliga rytmstörningar i hjärtat t.ex. vid upprepade svimningar.

Har jag förmaksflimmer eller inte?

Förmaksflimmer är en av våra vanligaste arytmier (onormal puls). Som namnet anger uppträder arytmin från förmaken, som sänder flimmerimpulser ner till hjärtkamrarna. Dessa impulser kommer nästan alltid oregelbundet. Följden blir att man får en oregelbunden puls. Cirka 10% av den äldre befolkningen får förmaksflimmer på äldre dagar.

Mitt i hjärtat finns en slags enkelriktad "rondell" som tar emot hundratals flimmerimpulser från de bägge förmaken. Man kallar denna rondell för AV-knutan (atrio-ventrikulära knutan). Rondell är lättare att förstå. Lyckligtvis släpper inte rondellen igenom alla impulser från förmaken. I så fall skulle man få en mycket snabb puls.

Prenumerera på innehåll