Verka för nationell spridning av information och kunskap om onormal hjärtrytm

Distansuppföljning

Ett relativt nytt kontrollsystem. En pacemakern, ICD-dosa eller ILR-dosa kan kontrolleras via ett modem och telefon medan patienten befinner sig i hemmet.

Det finns för närvarande inga inlägg i denna kategori.

Prenumerera på innehåll