Verka för nationell spridning av information och kunskap om onormal hjärtrytm

Aorta

Aorta kallas även stora kroppspulsådern. Aortan utgår från hjärtats vänstra kammare och transporterar syresatt blod från hjärtat ut till hela kroppen. Hos en vuxen människa är den 2–3 cm i genomskärning. Aortan indelas i fyra delar. Den från hjärtat uppåtstigande delen ascendens. Bågen arcus från vilken artärerna till hals, huvud och armar utgår. Den nedstigande delen kallas descendens eller bröstdelen. Bukdelen abdominale, från vilken de grova artärerna till bukhålans organ och benen avgår.

Det finns för närvarande inga inlägg i denna kategori.

Prenumerera på innehåll