Verka för nationell spridning av information och kunskap om onormal hjärtrytm

Bradykardi

Bradykardi innebär att pulsen är för långsam vanligtvis under 50 slag i minuten. Ett hjärta som pumpar för långsamt kan orsaka trötthet, yrsel eller svimningsepisoder då hjärnan inte får tillräckligt med syrerikt blod.

Det finns för närvarande inga inlägg i denna kategori.

Prenumerera på innehåll