Verka för nationell spridning av information och kunskap om onormal hjärtrytm

Takykardi

Takykardi betyder att hjärtat slår fortare än normalt. Pulsen kan plötsligt komma upp i t.ex. 150 eller 200 slag i minuten.

Det finns för närvarande inga inlägg i denna kategori.

Prenumerera på innehåll