Verka för nationell spridning av information och kunskap om onormal hjärtrytm

Diastole

Diastole är den vilopaus som uppstår mellan två hjärtmuskelsammandragningar som i sin tur kallas systole. Hjärtmuskeln får tid att själv få blodtillförsel och muskelcellerna kan "vila" någon sekund. Under denna avslappningsfas, fylls kamrarna med blod från förmaken.

Det finns för närvarande inga inlägg i denna kategori.

Prenumerera på innehåll