Verka för nationell spridning av information och kunskap om onormal hjärtrytm

Systole

Systole är den aktiva fasen i hjärtcykeln då hjärtmuskeln kontraheras (drar ihop sig) och pumpar blodet till lungorna och till kroppspulsådern aorta. Efter systole kommer diastole-fasen, då hjärtat vilar och fylls med blod.

Det finns för närvarande inga inlägg i denna kategori.

Prenumerera på innehåll