Verka för nationell spridning av information och kunskap om onormal hjärtrytm

Kammarflimmer

Kammarflimmer eller ventrikelflimmer (ventrikel=kammare) är en mycket snabb hjärtrusning i kamrarna. Precis som vid förmaksflimmer uppstår ett elektrisk kaos i kammarmuskulaturen och pumpfunktionen upphör omedelbart. Kamrarna står endast och skakar.

Det finns för närvarande inga inlägg i denna kategori.

Prenumerera på innehåll