Verka för nationell spridning av information och kunskap om onormal hjärtrytm

Förmaksfladder

Förmaksfladder innebär att förmaken "fladdrar". Den normala pumpfrekvensen i förmaken har ökat från cirka 60 till 100 slag i minuten till 200-300 "fladderryckningar" i minuten. Observera det gäller endast i förmaken, själva pulsen (hjärtkammarslagen) är vanligtvis betydligt lägre men kan vara oregelbunden.

Det finns för närvarande inga inlägg i denna kategori.

Prenumerera på innehåll