Verka för nationell spridning av information och kunskap om onormal hjärtrytm

Puls

är en blodstöt som går genom kroppens artärer vid varje hjärtsammandragning (systole) och pumpar ut blod. Varje gång som hjärtat slår vidgar sig artärerna lite. Det känner man om man lägger fingret mot huden vid en artär.

Lär känna Din puls i England under arytmiveckan 2010!

Arytmiveckan 2009

Förra året anordnades en arytmivecka i hela England, med över 1000 arrangemang med temat arytmier i centrum. Allmänheten fick pröva på att defibrillera på försöksdockor, hjärtkompression lärdes ut, publikationer delades ut om olika arytmier mm. Man delade ut cirka 350 000 ”Pulse Check Cards” en liten kreditkortstor broschyr hur man tar sin puls och även andras. Veckan anordnades av engelska Arrhythmia Alliance tillsammans med olika hjärtorganisationer.

Animationer över olika arytmier

En mycket pedagogisk animation från http://www.heartrhythmcharity.org.uk som visar flera olika former av arytmier. Animationen är på engelska och går tyvärr inte att översätta. Klicka på "Läs mer" nedan.

EKG

EKG – elektrokardiografi – är en registrering av den elektriska aktiviteten som alstras och överförs av speciella hjärtceller. Kroppens vävnad är ledande, och de elektriska hjärtsignalerna kan avledas från kroppsytan. EKG är den diagnostiska metod som används mest vid förmodad hjärtsjukdom. Elektrokardiodiagrammets olika delar för varje hjärtslag beskrivs genom en vedertagen bokstavskombination.

Prenumerera på innehåll